Jakiego artykułu szukasz?

​Studia nietechniczne - Uniwersytet w Radomiu

Dla kandydatów na rok akademicki 2021_2022 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przygotował atrakcyjne nowości edukacyjne. Szczegóły poniżej.

​Studia nietechniczne - Uniwersytet w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dynamicznie rozwija się na wielu płaszczyznach. Co roku stara się dostosowywać ofertę kształcenia do aktualnych trendów i potrzeb społeczeństwa i przemysłu, tworząc nowe kierunki studiów. Dla kandydatów na rok akademicki 2021/22 przygotował nowe kierunku studiów nietechnicznych – lingwistykę stosowaną, menedżer produktu, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz analitykę gospodarczą.

Priorytetem Uczelni jest jakość kształcenia. Dzięki współpracom ze światem biznesu, przedsiębiorcami lokalnymi, ale również krajowymi i międzynarodowymi, stale podnosi poziom kształcenia swoich studentów. UTH Radom gwarantuje dobre przygotowanie praktyczne przyszłych absolwentów i zdecydowanie zwiększa ich szanse na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

Przegląd kierunków nietechnicznych UTH Radom

NOWOŚĆ! Lingwistyka stosowana – kierunek prowadzony przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Oferta Uniwersytetu w Radomiu stale poszerza się o nowe kierunki kształcenia, czego przykładem jest m.in. lingwistyka stosowana, prowadzona w formie studiów stacjonarnych I stopnia.

Lingwistyka stosowana to kierunek dla osób, które pragną burzyć granice wyznaczane przez języki. W toku nauki studenci nabywają umiejętności z zakresu znajomości języków angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, rosyjski) na poziomie B2, ale również tłumaczeń specjalistycznych w dziedzinach: prawa, w handlu, ekonomii, komunikacji międzynarodowej, kinematografii oraz teatru, literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych oraz specjalistycznego słownictwa z zakresu języka biznesowego, prawniczego, turystycznego i menadżerskiego oraz literatury, koniecznego do wykonywania zawodu tłumacza.

NOWOŚĆ! Menedżer produktu – kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Uniwersytet w Radomiu zaprasza kandydatów na nowy kierunek - menedżer produktu w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Studenci tego kierunku pozyskują wiedzę z zakresu: materiałów inżynierskich i technologii produkcji, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, opracowywania polityki produktowej, badań jakości produktów z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, kształtowania jakości i wartości produktów w całym cyklu ich życia oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych w komercjalizacji produktów i zarządzania marką.

NOWOŚĆ! Bezpieczeństwo wewnętrzne – kierunek prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji

Dla zainteresowanych naukami prawnymi oraz naukami o polityce i administracji, analizą procesów i zjawisk społecznych istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak i jednostki oraz rozwiązywaniem problemów społecznych współczesnego świata z zakresu bezpieczeństwa Uniwersytet w Radomiu proponuje studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy m.in. w formacjach mundurowych, Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służby Ochrony Lotniska, Służby Więziennej, Służby Celnej, a także agencjach ochrony mienia czy firmach prywatnych.

NOWOŚĆ! Analityka gospodarcza – kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomii i Finansów

Kolejną nowością Uniwersytetu w Radomiu jest analityka gospodarcza – kierunek prowadzony w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę m.in. w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw, bankach i instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych, firmach konsultingowych i audytorskich.

Inne kierunki studiów nietechnicznych prowadzone przez Wydział Ekonomii i Finansów:

 • Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

Filologia (angielska, germańska) – kierunki prowadzone przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Uniwersytet w Radomiu prowadzi studia na dwóch kierunkach filologicznych: filologii angielskiej w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia oraz filologii germańskiej w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I stopnia.

Podjęcie studiów filologicznych na Uniwersytecie w Radomiu to szansa na poznanie nie tylko języka, ale również historii i kultury krajów angielsko- i niemieckojęzycznych.

Inne kierunki studiów nietechnicznych prowadzone przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny:

 • Dziennikarstwo (studia stacjonarne I stopnia)
 • NOWOŚĆ! Lingwistyka stosowana (studia stacjonarne I stopnia)
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
 • Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
 • Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne I stopnia)

Lekarski – kierunek prowadzony przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Osobom, które chcą podjąć misję ochrony zdrowia i życia, Uniwersytet w Radomiu oferuje studia na kierunku lekarskim, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich.

Ukończenie kierunku lekarskiego umożliwia zdobycie pracy we wszystkich jednostkach opieki zdrowotnej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-lekarskich. Uzyskany dyplom pozwoli na podjęcie zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, a potencjalnie także w każdym miejscu na świecie.

Inne kierunki studiów nietechnicznych prowadzone przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:

 • Kosmetologia (studia stacjonarne I stopnia)
 • Pielęgniarstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
 • Fizjoterapia (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

Prawo – kierunek prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji

Kandydatom na studia, którzy w przyszłości chcieliby pracować w zawodach prawniczych, Uniwersytet w Radomiu oferuje kierunek prawo, prowadzony w formie studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwent kierunku prawo jest przygotowany do postawy otwartości na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny, zmieniający się rynek pracy oraz umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Inne kierunki studiów nietechnicznych prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji:

 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • NOWOŚĆ! Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Sztuka mediów i edukacja wizualna – kierunek prowadzony przez Wydział Sztuki

Projektanci reklam i animacji, twórcy stron internetowych, graficy komputerowi – to osoby, których potrzebują przedsiębiorstwa o zmieniającej się ofercie handlowej i ciągłej potrzebie marketingowej.

Studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz studia II stopnia prowadzone w trybie niestacjonarnym gwarantują absolwentom doskonałą pozycję na rynku pracy i przygotowują ich do podjęcia wyzwań, które stawia przed nimi świat grafiki projektowej i mediów.

Inne kierunki studiów nietechnicznych prowadzone przez Wydział Sztuki:

 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie oraz stacjonarne II stopnia)
 • Architektura wnętrz (studia stacjonarne I stopnia)
 • Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (studia stacjonarne I stopnia)

Turystyka i rekreacja – kierunek prowadzony przez Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Z kierunkiem turystyka i rekreacja cały świat należy do Ciebie! Na studiach I stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym zdobędziesz wiedzę dotyczącą organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych, projektowania oferty turystycznej, funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz wykorzystania i kreowania innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Aplikuj na Uniwersytet w Radomiu!

Rekrutacja na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jest szybka i prosta. Wystarczy zarejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (www.sirk.uniwersytetradom.pl), wybrać kierunek studiów, a następnie złożyć teczkę z wymaganymi dokumentami.

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej o rekrutacji na Uniwersytet w Radomiu?

Skontaktuj się z Centralnym Punktem Informacji: tel. +48 48 361 80 00, e-mail: rekrutacja@uthrad.pl

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie