Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Osoby zainteresowanie poszerzeniem swoich kwalifikacji, zwiększeniem kompetencji, a tym samym podniesieniem konkurencyjności na rynku pracy mogą wybrać podyplomowe studia, oferowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe?

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci z dyplomem magistra lub licencjata/inżyniera kierunków pokrewnych lub z innych dziedzin.

Studia trwają najczęściej dwa semestry. Szczegółowe programy kształcenia, koszty nauki, informacje o terminach naboru oraz zasadach rekrutacji znajdują się w poniższych linkach.


Jakie studia podyplomowe oferuje Uniwersytet Rolniczy w Krakowie?

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i produktów gotowych

Studium wiedzy o UE „Agro-Unia”

Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych

Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych

Nowe biotechnologii rolnicze

Kwarantanna

Doradztwo z ochrony roślin

Integrowana produkcja rolnicza

Rolnictwo

Technologie w ochronie środowiska

Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja

Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin

Postępy w naukach o środowisku

Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Utrzymanie terenów zieleni

Wydział Leśny

Użytkowanie lasu i transport leśny

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego

Hydrologia i inżynieria leśna

Genetyka i selekcja drzew leśnych

Podyplomowe studium siedlikoznawstwa leśnego

Edukacja przyrodniczo-leśna

Doskonalenie zasobów kadrowych Lasów Państwowych

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Hodowla i rozród zwierząt futerkowych

Rybactwo i ochrona środowiska wodnego

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Zastosowanie współczesnych metod hydrologii i inżynierii w gospodarce wodnej

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Studia podyplomowe terenów zieleni

Florystyka

Terapia ogrodnicza

Pszczelarstwo

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Audyting i certyfikacja energetyczna budynków

Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną

Systemy jakości biopaliw

Technologie energetycznego wykorzystania roślin

Wydział Technologii Żywności

Żywienie człowieka i dietetyka

Żywienie człowieka i dietetyka – studia kwalifikacyjna dla nauczycieli

Jakość żywności i systemy jej gwarantowania

Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza.


Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu

Powiązane treści
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy