Jakiego artykułu szukasz?

Studiuj na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja zajmuje ważne miejsce na mapie edukacyjnej nie tylko Krakowa, ale całej Polski. Kandydaci na studia potrafią przemierzyć setki kilometrów, by zdobyć wykształcenie w tej krakowskiej Uczelni publicznej.

Studiuj na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja jest bardzo bogata i urozmaicona. Znajduje się w niej kilka unikatowych w skali kraju kierunków czy specjalności.

Chcesz zdobyć wykształcenie w interesujących dziedzinach? – poznaj ofertę UR w Krakowie.


Jak zostać studentem UR?

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z odpowiednich przedmiotów. Dla każdego kierunku przewidziana jest grupa przedmiotów do wyboru przez kandydata.

Zobaczcie szczegóły.


Jakie kierunki można wybrać na UR?

UR oferuje następujące kierunki i specjalności studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR:

Weterynaria

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

Ochrona środowiska

 • biotechnologia środowiska
 • monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Biogospodarka

 • bezpieczeństwo biosanitarne
 • bioinżynieria produkcji pierwotnej

Ekonomia

 • ekonomika biznesu
 • zarządzanie w agrobiznesie
 • agroekonomia
 • agrobiologia
 • agroturystyka
 • inżynieria produkcji i towaroznawstwo rolno-spożywcze.

Zarządzanie

Rolnictwo

Wydział Leśny

Leśnictwo

 • gospodarka leśna
 • ochrona zasobów leśnych

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Biologia stosowana

Zootechnika

 • hodowla zwierząt
 • hodowla i użytkowanie koni
 • prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • gospodarka rybacko wędkarska i ochrona wód

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Biotechnologia

 • biotechnologia stosowana
 • ogrodnictwo z marketingiem
 • agroekologia i ochrona roślin
 • bioinżynieria

Ogrodnictwo

Sztuka ogrodowa

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Inżynieria Środowiska

Inżynieria i gospodarka wodna

Geodezja i kartografia

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • rozwój regionalny
 • inżynieria produkcji
 • organizacja i zarządzanie

Gospodarka przestrzenna

 • geoinformacja

Architektura krajobrazu

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Technika rolnicza i leśna

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 • odnawialne źródła energii
 • gospodarka odpadami

Transport i logistyka

Wydział Technologii Żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologia żywności
 • żywienie człowieka
 • bioinżynieria i bioprocesy

Dietetyka

Browarnictwo i słodownictwo

***

Uczelnia oferuj również studia w trybie niestacjonarnym oraz na poziomie II stopnia.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące terminy znajdują się tutaj.


Zobacz także Prezentację Uczelni w serwisie

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu