Studiuj absolutnie użyteczne nauki społeczne w APS

Podążaj za zainteresowaniami i bądź dobry w tym, co robisz

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest państwową uczelnią mającą 100-letnią tradycję. Jesteśmy najstarszą pedagogiczną uczelnią w Polsce. Wśród pierwszych pracujących w Akademii wybitnych naukowców, lekarzy, psychiatrów i neurologów był twórca oryginalnego opartego na partnerstwie systemu pracy z dziećmi - Janusz Korczak. Pozostajemy wierni jego myśli pedagogicznej, jak i humanistycznym wartościom Marii Grzegorzewskiej, naszej założycielce i patronce, która jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania i stworzyła podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnościami.

Światli i twórczy profesjonaliści

Przygotowujemy studentów i studentki do wykonywania zawodów zaufania społecznego. Naszym celem jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów - pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów - dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować.

Kształcimy w duchu poszanowania praw ludzkich i obywatelskich, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, gotowości do dialogu, uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, życzliwością. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączymy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować nasi absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także uwzględniające indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów plany i programy kształcenia.

"Pedagog więcej widzi niż inni, więcej słyszy niż inni i jest zawsze gotów zareagować, nawet kiedy inni nie reagują" - dr Marek Michalak, wykładowca APS, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, rzecznik praw dziecka w latach w latach 2008–2018

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych, korzystając ze stypendiów programu Erasmus. Współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i socjologii realizowany we współpracy z zagranicą. Aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności kół naukowych, studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego, bogatej ofercie Samorządu Studenckiego, będącego współgospodarzem Akademii.

"Jeśli człowiek dostanie się w atmosferę Instytutu, gdzie wszyscy pracują rzeczywiście z dużą dozą odpowiedzialności za pracę swoją i z zainteresowaniem dla tej pracy i naprawdę z dużym się jej oddaniem, to musi działać na każdego wstępującego tutaj [...] rozwija i rozpala płomień twórczy do pracy" - Profesor Maria Grzegorzewska, założycielka i patronka szkoły, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce

APS jest uczelnią przyjazną dla studentów z niepełnosparwnościami, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Aspirujemy do roli krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Oferta edukacyjna APS

Proponujemy edukację akademicką w dziedzinie nauk społecznych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Akademia zapewnia doskonalenie zawodowe i rozwój naukowy na studiach podyplomowych oraz możliwość prowadzenia własnych projektów badawczych w ramach Szkoły Doktorskiej APS.

Oferujemy naukę na studiach:

  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  • Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka,
  • Pedagogika,
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • Pedagogika specjalna,
  • Praca socjalna,
  • Psychologia,
  • Socjologia.

Opis poszczególnych kierunków i specjalności w ich ramach oraz informacje o aktualnej rekrutacji publikujemy na stronie Akademii w zakładce "Rekrutacja" oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Na pytania związane z rekrutacją do APS odpowiada Dział Rekrutacji, z którym można skontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14.00 pod numerami telefonu: (22) 589 36 80, (22) 589 36 88 oraz pod adresem rekrutacja@aps.edu.pl.


Studia mogą być jednym z piękniejszych etapów w życiu.

Zapraszamy serdecznie - dołącz do naszej społeczności.

Aplikuj do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.