Jakiego artykułu szukasz?

Studiuj na Uniwersytecie Gdańskim - rekrutacja 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Gdański oferuje kandydatom studia na 87 kierunkach i ponad 200 specjalnościach. Jak każdego roku, na przyszłych studentów czekają nowości edukacyjne. Szczegóły poniżej.

Studiuj na Uniwersytecie Gdańskim - rekrutacja 2021/2022

Uniwersytet Gdański oferuje kandydatom studia na 87 kierunkach i ponad 200 specjalnościach. Kształcenie realizowane jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także w szkołach doktorskich i na studiach podyplomowych. W roku akademickim 2021/2022 na studentów czeka kilka nowości rekrutacyjnych.

Propozycje edukacyjne, które Uniwersytet Gdański proponuje swoim kandydatom, w pełni odpowiadają na potrzeby rynku, są innowacyjne i uwzględniają współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.

Rekrutacja na UG - informacje

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 rusza 1 czerwca, a wraz z nim uruchomiony zostanie System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kryteria kwalifikacyjne ustalane są indywidualnie dla każdego kierunku – nie obowiązują wspólne zasady rekrutacji na całej Uczelni. Zgodnie z uchwałą senatu Uniwersytetu Gdańskiego z maja 2020 r., przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny / sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.

Informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG.

Dodatkowo informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228 i 229, 80-309 Gdańsk

telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328, 52 32 332, 52 32 312, 52 32 532

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

Oferta i nowe kierunki studiów

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Skorzystaj z wyszukiwarki kierunków studiów UG

Wśród nowości rekrutacyjnych w roku akademickim 2021/2022 znalazły się Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS) - studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz Quantum Information Technology - studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki).

MISH-S, czyli Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, oferują studentom nowy, wielodyscyplinarny sposób kształcenia. Studia na MISH-S przeznaczone są dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach społecznych i humanistycznych, które trudno zaspokoić w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów.

Studenci MISH-S, wraz z opiekunem naukowym/tutorem, układają indywidualnie plan studiów. Sami wyznaczają swój wiodący kierunek, wybierając go z listy kierunków współpracujących z MISH-S. W trakcie nauki są zobowiązani do zrealizowania minimum programowego kierunku wiodącego, a dodatkowo co semestr muszą wybrać zajęcia z co najmniej dwóch różnych kierunków studiów sfederowanych z MISH-S (poza kierunkiem wiodącym).

Absolwent MISH-S będzie znakomitym współpracownikiem we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych. Będzie mógł działać na obszarze nauki, w instytucjach artystycznych, ale też w biznesie, w mediach czy w dyplomacji.

Ouantum Information Technology – studia stacjonarne II stopnia (2-letnie dzienne) prowadzone w języku angielskim, o profilu ogólnoakademickim. Absolwent tego kierunku zdobędzie tytuł magistra, nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie teorii i zastosowań technologicznych aspektów teorii informacji kwantowej. Będzie mógł zostać zatrudniony przez instytucje naukowe zajmujące się teoretycznymi i praktycznymi aspektami informatyki kwantowej, firmy działające w obszarze IT, prowadzące działy R&D w zakresie implementacji technologii kwantowych.

Nowości roku akademickiego 2021/2022 to chociażby: Business Informatics na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Zarządzania), specjalność Management na kierunku Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Zarządzania). Wśród nowych form i poziomów studiów wymienić należy Cultural Communication, studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim (Wydział Filologiczny) oraz Produkcja form audiowizualnych, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Filologiczny).

Wysoka jakość i nowoczesne warunki kształcenia

Uniwersytet Gdański to największa w regionie pomorskim, dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością, zapewniając wysoki poziom kształcenia.

Studenci zdobywają wiedzę pod opieką wybitnych naukowców i znakomitych dydaktyków, uczestniczą w licznych projektach i przedsięwzięciach badawczych. Kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Uczelnia dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce uniwersyteckich kampusów. W ostatnich latach, m.in. w ramach środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej powstały nowe gmachy wydziałów, pracownie, laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę. Nowoczesna infrastruktura zapewnia możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem oraz warunki studiowania na miarę XXI wieku.

Zobacz także Prezentację UG w portalu


Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Gdański
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa