Towaroznawstwo

Coraz częściej przed podjęciem decyzji o zakupie jakiegokolwiek produktu zadajemy sobie pytania: gdzie to rosło? z czego to jest zrobione? czy to jest zdrowe, ekologiczne? Jakość produktów stanowi istotny czynnik przewagi konkurencyjnej.

Dostosowywanie produkcji do norm jakości wymaganych przez przepisy prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego kreuje zapotrzebowanie na fachowców z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego, w tym obsługi celnej.

Studia na kierunku towaroznawstwo kształcą specjalistów z zakresu technologii produkcji, projektowania, zarządzania, oceny jakości surowców oraz produktów żywnościowych i przemysłowych. Studia łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych z wiedzą prawniczo-ekonomiczną.

Towaroznawstwo można studiować na uczelniach ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych oraz wybranych uniwersytetach.

Wybrane specjalności oferowane przez uczelnie na kierunku towaroznawstwo:

 • menedżer produktu
 • zarządzanie jakością
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • ekologia produktów
 • towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
 • towaroznawstwo w hotelarstwie i gastronomii
 • handel i obsługa celna
 • towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej
 • jakość żywności i obrót towarem
 • kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej
 • logistyka produktów rolniczych i żywnościowych
 • ocena jakości żywności, jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
 • strategie rynkowe w agrobiznesie
 • towaroznawstwo produktów warzywnych i zielar­skich
 • menedżer produktów kosmetycznych
 • żywność, rynek i wyżywienie

O ukończonej specjalności ekologia produktów na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym tak wypowiada się Jakub: „Student tejże specjalności zyskuje unikalne umiejętności. Chodzi tu o spójne, kompleksowe i interdyscyplinarne myślenie. Czym różni się ekologia produktów od innych specjalności? W meritum wszystkie one są bardzo zbliżone, jednak jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.

Przyszły ekolog produktów posiądzie wiedzę towaroznawczą z nieco innej strony niż studenci innych specjalności. Nabędzie on świadomości, co do tego, jak konkretny wyrób, opakowanie, czy środek transportu poza tym, że spełnia swoją funkcję, oddziałuje na środowisko. Tam gdzie wiedza, rodzi się i odpowiedzialność, np. gdy takie nieuzasadnione oddziaływanie będzie można zminimalizować.

Przyszli eco-menedżerowie będą w swojej pracy zawodowej zajmować się praktycznym wykorzystaniem poznanych narzędzi, norm, a także mechanizmów wynikających z nabytej wiedzy, z wykształconej świadomości. Ekologia produktów to dobra opcja dla tych, którym nie jest obojętne marnotrawstwo, gdyż w sferze naszego działania znajduje się także i recykling oraz inne prośrodowiskowe działania”.

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na kierunku towaroznawstwo:

mikroekonomia, chemia, fizyka, matematyka, inżynieria procesów przemysłowych, grafika inżynierska, analiza instrumentalna, makroekonomia, informatyka, analiza sensoryczna, organizacja i zarządzanie, rachunkowość, statystyka, mikrobiologia, zarządzanie jakością, biochemia, opakowalnictwo, ochrona środowiska, statystyczna kontrola procesów, towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo przemysłowe, zarządzanie jakością, podstawy marketingu, gospodarka odpadami, TQM i branżowe systemy zarządzania, prawo w ochronie środowiska, projektowanie i innowacyjność produktu, zarządzanie marketingowe, podsta­wy biotechnologii, podstawy finansów w przedsiębiorstwach, higiena produkcji, technologia materiałowa, aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przechowalnictwo, metody oceny produktów, towaroznawstwo ogrodnicze, towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej, analiza instrumentalna, logistyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, ochrona własności intelektualnej.

Oprócz tradycyjnych wykładów znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia, głównie laboratoryjne, projektowe i terenowe.

Absolwenci towaroznawstwa przygotowani są do pracy we wszystkich typach przedsiębiorstw oraz jednostek gospodarczych na stanowiskach związanych z jakością: działach kontroli jakości, marketingu, badań rynkowych, logistyki, badań i rozwoju produktów. Mogą być odpowiedzialni za certyfikację produktów, ich standaryzację, wprowadzanie systemów jakości. Pracować na stanowiskach menedżerów w laboratoriach analitycznych, firmach produkcyjnych, handlowych, doradczych i projektowych, urzędach celnych, organach administracji publicznej, nadzoru urzędowego, jednostkach kontroli, inspekcji sanitarnej i handlowej.

„ - Studia są trudne, należą do tych, na których naprawdę trzeba sie uczyć, dużo chemii i biologii, sporo nauki typowo pamięciowej, wszelkie normy czy klasyfikacje. Bardzo ciekawe były laboratoria. Moim zdaniem to atrakcyjny kierunek z perspektywy rynku pracy. Warto już podczas studiów zdobywać doświadczenie zawodowe. Praktycznie każda firma produkcyjna potrzebuje takiego specjalisty. Posiadanie norm jakości to teraz nie tylko prestiż dla firmy, ale wymóg prawny. Osób do ich wdrażania ciągle jest za mało. Według mnie rynek pracy zdecydowanie potrzebuje towaroznawców” - uważa Paweł, absolwent SGGW.