Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza na autorski i unikatowy w skali kraju kierunek studiów gospodarka i administracja publiczna (GAP). Kierunek został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Standardy kształcenia obejmują dużą liczbę godzin zajęć kształcenia ogólnego i podstawowego oraz 2 języki obce.

Na plan studiów składają się przedmioty z zakresu m.in. ekonomii, prawa i zarządzania. Studenci mają możliwość wybrania specjalizacji zawodowych, a także przygotowywania prac dyplomowych osadzonych w praktyce gospodarczej i społecznej. Generalnie przygotowywani są do codziennego poruszania się w świecie przepisów oraz wykorzystywania możliwości wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Gospodarkę i administrację publiczną można studiować na studiach I, II i III stopnia.

Proponowane profile zawodowe na studiach I stopnia to:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym,
  • badania i analizy,
  • finanse i audyt ,
  • public sector entrepreneurship.

Uczelnia współpracuje z firmami i instytucjami publicznymi, co umożliwia studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Przedstawiciele partnerskich instytucji są również gośćmi na wykładach i sympozjach naukowych.

Absolwenci kierunku gospodarka i administracja publiczna mogą podjąć pracę w różnych jednostkach sektora publicznego np. administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach publicznych, a także jako menedżerowie i specjaliści w firmach prywatnych i w sferze organizacji pozarządowych.

Kierunek prowadzony jest przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej, która funkcjonuje od 1993 roku. Jednostka ta kładzie duży nacisk na jednoczenie środowiska, organizując szereg wydarzeń naukowych i kulturalnych. Dlatego też, w ramach integracji, istnieje możliwość uczestniczenia w letnich i zimowych obozach GAP. Latem jest to obóz żeglarski na mazurskich jeziorach, a zimą wyjazd na narty. Na początku października chętni mogą uczestniczyć również w Rajdzie GAP, czyli 3-dniowej wędrówce po górach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie funkcjonuje od 1925 roku. Swoją działalność prowadzi w Krakowie oraz Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w różnych miastach. Uczelnia podpisała wiele umów o współpracy z uczelniami z całego świata, co skutkuj możliwością uzyskania podwójnych dyplomów - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zagranicznej uczelni partnerskiej z Niemiec, Szwecji, Francji i USA. Studia tej uczelni dają możliwość nie tylko zdobycia dyplomu, ale również udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach np. Szkoły Giełdowej, czy kursach językowych.

Absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz MBA. Infrastruktura uczelni to m.in.: sale wykładowe,  laboratoria, nowoczesna biblioteka, basen, hala sportowo-widowiskową i campus.

Więcej informacji dostępnych jest na: http://nowa.uek.krakow.pl