Ciekawy kierunek proponuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków). Europeistyka to studia zarówno I jaki i II stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia na kierunku europeistyka są interdyscyplinarne, łączą wiedzę z zakresu historii, polityki, ekonomii, prawa, nauk społecznych. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) przygotowuje na kierunku europeistyka absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.

Jakie perspektywy po europeistyce?

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach europejskich, organach i agendach Unii Europejskiej, placówkach informacyjnych, kulturalnych, administracji samorządowej i rządowej. Mogą zostać ekspertami do spraw europejskich, dzielącymi się swoją wiedzą w środkach masowego przekazu, pracować w charakterze rzeczników prasowych, specjalistów w obszarze public relations, dziennikarzy w redakcjach prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych czy wydawnictwach specjalistycznych. Na specjalistów z zakresu europeistyki czeka praca w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy strukturalnych i pomocowych, przedsiębiorstwach funkcjonujących na runku europejskim, firmach doradczych prowadzących współpracę międzynarodową, polskich przedstawicielstwach konsularnych i dyplomatycznych. Specjaliści do spraw unijnych mogą realizować się w instytucjach edukacyjnych propagujących zagadnienia integracji, a także prowadzących szkolenia w zakresie problematyki europejskiej.

Jakie studia oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków)?

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) jest nowoczesną uczelnią z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. UE Kraków prowadzi działalność dydaktyczną nie tylko w Krakowie, lecz również w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w różnych miastach, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych środowisk.

Przyszłościowe kierunki studiów, znajdujące się oprócz europeistyki w ofercie UE Kraków, to m.in. administracja, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, socjologia, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, analityka gospodarcza, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, rachunkowość i controlling, turystyka i rekreacja, zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna.