Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na studia skandynawskie

Studia skandynawskie

Skandynawistykę prowadzą już trzy inne ośrodki akademickie w Polsce. Skupiają się jednak na nauce języków czy kultury krajów skandynawskich. W przeciwieństwie do nich, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach położy większy nacisk na zagadnienia społeczne i gospodarcze dotyczące Skandynawii.

Kierunek dla najlepszych

Studia skandynawskie są projektem realizowanym przez Katedrę Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, która jest jedynym w Polsce ośrodkiem badawczym nauk społecznych poświęconym państwom nordyckim. Pomysłodawcą utworzenia tego kierunku jest profesor Ryszard Czarny, były ambasador RP w Norwegii i Szwecji.

Studia będą prowadzone w języku angielskim. Będą miały elitarny charakter – na I roku przewidziano 20 miejsc.

– To nie są studia kulturoznawcze i lingwistyczne. Są to przede wszystkim studia politologiczne skoncentrowane na takich krajach jak Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Islandia. W obrębie naszych zainteresowań znajdują się także Wyspy Owcze, Grenlandia, Orkady i Szetlandy – mówi prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, kierownik Katedry.

Praktyki w Skandynawii

Absolwent studiów skandynawskich nie powinien długo szukać pracy. – Firmy z krajów skandynawskich dokonują olbrzymiej ekspansji w Polsce. Zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć wspólny język z potencjalnym pracodawcą, gdy aplikujący znał będzie uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Z drugiej strony społeczeństwa skandynawskie są otwarte na osoby z zewnątrz. Jeżeli ktoś chciałby tam pracować, dużo łatwiej będzie zaaklimatyzować się, będąc absolwentem naszych studiów skandynawskich – podkreśla profesor Krzysztof Kubiak.

Studia będą trwać trzy lata, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przez cały czas studiów prowadzony będzie lektorat języka szwedzkiego. Wśród przedmiotów na studiach są między innymi: polityka zatrudnienia i polityka społeczna w krajach skandynawskich, rynek pracy w krajach skandynawskich, bezpieczeństwo krajów skandynawskich. W programie studiów przewidziano praktyki, również odbywane w skandynawskich instytucjach i firmach oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kontakt:

Katedra Krajów Europy Północnej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Świętokrzyska 21 B, 25-369 Kielce, Polska

Tel. (+48) 41 349 6545, e-mail: kkep.ujk@wp.pl