Warto studiować kierunki humanistyczne na KUL

Dlaczego warto zdobywać wykształcenie humanistyczne, w szczególności na KUL?

Studia humanistyczne poszerzają horyzonty, łączą wiedzę z wielu dziedzin, gwarantując wszechstronne wykształcenie. Absolwenci tych kierunków to osoby oczytane, potrafiące z innej perspektywy patrzeć na otaczającą rzeczywistość, umiejące łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w świecie.

Wielką wartością wielu kierunków humanistycznych jest możliwość wypracowania przez studentów soft skills. To tzw. kompetencje miękkie, dające przewagę na rynku pracy, stanowiące dużą wartość cenioną przez pracodawców, czyli umiejętności komunikacyjne, społeczne, psychologiczne. Kształtują się one w wyniku dyskusji, prezentowania własnych poglądów, pracy zespołowej, wyrażania przemyśleń i opinii, a taki właśnie charakter mają zajęcia na kierunkach humanistycznych.

Wybór KUL to gwarancja jakości kształcenia, doskonała atmosfera na uczelni, kontakt ze świetnymi dydaktykami - znawcami edytorstwa, krytyki literackiej, historii literatury, językoznawstwa, teoretykami oraz praktykami z określonych dziedzin.

W 2019 roku kierunek filologia polska realizowany na KUL zajął 6. miejsce w rankingu przeprowadzonym przez Perspektywy, a w kategorii „filologie obce” Uczelnia awansowała na 11. miejsce.

Na KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego, gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego, irlandzkiego i staroangielskiego.

Kto najlepiej odnajdzie się na takich studiach?

Przede wszystkim osoby z zamiłowaniem i pasją do tej dziedziny. Ludzie otwarci, nieszablonowo postrzegający otaczający świat, refleksyjni, kreatywni.

Na pewno usatysfakcjonowani studiami będą kandydaci zainteresowani szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, kulturą regionów.

Wszystkich wybierających takie kierunki łączy ciekawość świata, otwartość na inne kultury, poglądy, zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania. Na studiach humanistycznych przyda się lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Gdzie pracują humaniści?

To istotne zagadnienie – w końcu celem studiów jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności, które zostaną wykorzystane w życiu zawodowym.

Różnorodność kierunków i specjalności oferowanych przez KUL powoduje, że możliwości pracy jest wiele. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Osoby, które ukończyły filologie obce, najczęściej zatrudniane są jako nauczyciele określonych języków w szkołach, przedszkolach, prowadzą kursy językowe czy lektoraty na uczelniach wyższych. Doskonała znajomość konkretnych, czasami niszowych języków pozwala na pracę w przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi, biurach podróży, instytucjach unijnych, dyplomacji.

Absolwenci z kwalifikacjami translatorskimi zatrudniani są w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach rządowych czy UE.

Kwalifikacje w dziedzinach związanych z historią, historią sztuki dają szansę pracy w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, wydziałach kultury administracji samorządowej i państwowej, domach kultury, domach aukcyjnych, antykwariatach, ale też w usługach turystycznych, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o historii i kulturze.

Redakcje, wydawnictwa, media, biura rzeczników prasowych, agencje PR czy reklamowe to miejsca, w których humaniści będą mogli z powodzeniem wykorzystać swoje kompetencje. Będą zatrudniani w instytucjach kulturalnych, teatrach, mogą pracować w charakterze animatorów kultury, krytyków literackiego czy kierowników literackich w teatrze.

Jakie kierunki humanistyczne można wybrać na KUL?

Wydział Nauk Humanistycznych ma w swojej ofercie następujące propozycje:

  • filologia polska
  • filologie obce (angielska, germańska, niderlandzka, romańska, sinologia, hispanistyka)
  • filologia klasyczna
  • historia
  • historia sztuki
  • edytorstwo
  • lingwistyka stosowana
  • humanistyka cyfrowa.

Dobór kierunków i programy studiów to odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed humanistami w XXI wieku. Studia humanistyczne na KUL zapewnią bezcenny rozwój intelektualny oraz doskonałe, wszechstronne wykształcenie.

Zobacz także Prezentację KUL w portalu