Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne nie jest kierunkiem dla osób, dla których podbiegnięcie do autobusu jest nie lada wyczynem sportowym, basen omijają dużym łukiem, siatkówkę czy koszykówkę akceptują tylko na trybunach lub przed telewizorem, a ze sportów zimowych wybierają odśnieżanie chodnika.

Podczas studiów wyleje się wiele litrów potu i łez, aby osiągnąć wymagane do zaliczenia wyniki z poszczególnych dyscyplin.

AWF-y to kuźnie przyszłych medalistów, mistrzów klasy europejskiej, światowej, olimpijczyków.

Uczelnie mogą się szczycić takimi absolwentami jak m.in. Kazimierz Górski, Jagna Marczułajtis, Kamil Stoch, Robert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk, Sylwia Gruchała.

- Te studia to prawdziwa przygoda. Jest oczywiście grupa przedmiotów typowych pamięciówek, nauka fachowego słownictwa itp., ale już obozy wędrowne, letnie czy zimowe to szczególna kategoria zajęć, a przecież zaliczamy je na ocenę. Na przykład na obozie letnim po pierwszym roku mieliśmy pływanie, żagle, windsurfing, gry i zabawy terenowe. Zimą mamy do wyboru zjazdy, snowboard albo narty biegówki. Te wyjazdy umożliwiają też zdobycie kwalifikacji instruktorskich. Atmosfera jest szczególna, w tym pozytywnym znaczeniu” - entuzjastycznie o swoich studiach na wychowaniu fizycznym mówi Mariusz z Warszawy.

Wychowanie fizyczne studiować można na wszystkich uczelniach sportowych (Akademiach Wychowania Fizycznego) oraz w wybranych niepublicznych szkołach wyższych.

Studia są dwustopniowe: licencjackie i magisterskie.

Każdy kandydat na studia musi cieszyć się doskonałym zdrowiem, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim. Osoby walczące o indeks na Akademiach Wychowania Fizycznego muszą wykazać się określonymi osiągnięciami sportowymi. Przystępują podczas rekrutacji do sprawdzianów praktycznych z gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki oraz zespołowych gier sportowych.

Program studiów na kierunku wychowanie fizyczne obejmuje m.in. następujące przedmioty:

anatomia, antropologia, biochemia ogólna, biologia człowieka, fizjologia, psychologia, teoria wychowania fizycznego, antropomomtoryka, biomechamika, edukacja zdrowotna, emisja głosu, historia kultury fizycznej, turystyka i rekreacja, metodyka wychowania fizycznego, pierwsza pomoc przedmedyczna, żywienie człowieka, rytmika i taniec, teoria sportu dzieci i młodzieży, zabawy i gry ruchowe, teoria i metodyka gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, sportów walki, tenis, łyżwiarstwo, anatomia funkcjonalna, wady postawy, teoria i praktyka postępowania korekcyjnego, diagnostyka postawy ciała, patobiomechanika, pływanie korekcyjne.

Jak widać, duża grupa przedmiotów to zajęcia praktyczne, realizowane na stadionie, boisku, pływalni, bieżni czy na stoku. Dodatkowo studenci wyjeżdżają na dwa obozy sportowe: letni i zimowy oraz odbywają praktyki asystenckie i pedagogiczne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i praktykę kolonijną. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mogą uzyskać uprawnienia instruktora różnych dyscyplin sportu.

Studia na kierunku wychowanie fizyczne łączą wiedzę biologiczną i społeczną, przygotowują do kształtowania organizmu i osobowości człowieka środkami fizycznymi i pedagogicznymi.

Absolwenci Wychowania fizycznego będą gotowi do realizowania funkcji wychowawczych, opiekuńczych i prozdrowotnych poprzez różnorodne technik aktywizujące. Mogą pracować jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego. Znajdą zatrudnienie w organizacjach sportowych, placówkach kultury fizycznej oraz turystyki i rekreacji: ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych, placówkach działających na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.

„ - Studia na kierunku wychowanie fizyczne są bardzo ciekawe, dla pasjonata sportu nie znajdzie się nic lepszego. Uważam że nie mogłem lepiej wybrać: ludzie, klimat, zajęcia dydaktyczne, wszystko super. Studia wbrew pozorom dają dużo możliwości – jest wiele dziedzin, w których można się realizować. Uzyskanie uprawnień instruktora otwiera szanse zawodowe na siłowniach, klubach fitness, basenach, szkołach pływania. Kultura fizyczna to pojęcie szerokie, a coraz większa świadomość społeczeństwa w kwestii zdrowego trybu życia, a w tym życia „na sportowo” rozszerza perspektywy zawodowe absolwentów wychowania fizycznego” - mówi Krzysztof, student AWF w Krakowie.