Jakiego artykułu szukasz?

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego proponuje nowoczesny kierunek łączący wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy użyciu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - analiza i zarządzanie w biznesie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego proponuje nowoczesny kierunek łączący wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy użyciu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych.

Analiza i zarządzanie w biznesie to studia dla osób ambitnych, które w przyszłości chcą zostać liderami biznesu.

Analiza i zarządzanie w biznesie to studia stacjonarne lub niestacjonarne I stopnia, po których uzyskuje się tytuł licencjata. Studia można kontynuować na wybranych kierunkach prowadzonych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, albo na innej uczelni ekonomicznej.

Zajęcia na kierunku analiza i zarządzanie w biznesieodbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak np. symulacje komputerowe, czy zajęcia z osobami czynnie zajmującymi się biznesem.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas studiów to: narzędzia informatyczne w zarządzaniu, podstawy działalności biznesowej, rozwój umiejętności profesjonalnych, język obcy w biznesie, matematyka i statystyka w zarządzaniu, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi, prawo cywilne i handlowe, przygotowanie biznes planu.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy jako np.: doradcy finansowi lub inwestycyjni,  analitycy finansowi, specjaliści ds. ekspansji, asystenci zarządu, maklerzy papierów wartościowych, dealerzy aktywów finansowych. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności  niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Studia w tej jednostce procentują zdobyciem kwalifikacji menedżerskich, czy umiejętności przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wydział Zarządzania zapewnia swoim studentom dostęp do: klimatyzowanych sal wyposażonych w niezbędny sprzęt audiowizualny i komputerowy, biblioteki wydziałowej, ogólnodostępnego i bezpłatnego internetu i bezpłatnego parkingu.

Wydział Zarządzania proponuje swoim studentom także udział w praktykach w uznanych firmach. Można skorzystać również z wyjazdów krajowych na inne uczelnie w ramach programu MOST oraz wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus i Campus Europae.

Na wydziale działają liczne koła naukowe np: Studenckie Koło Naukowe Marketingu MarkeTEAM, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem Personalni, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego Stratolog, Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA, Studenckie Koło Naukowe SKN FEIM.

Wydział Zarządzania można dokładnie zobaczyć udając się na wirtualny spacer

Więcej informacji o Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i kierunku analiza i zarządzanie w biznesie można znaleźć na: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl

Komentarze (0)

brak komentarzy…