Wyższa Szkoła Logistyki liderem kształcenia logistycznego w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Logistyka prowadzonemu przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu najwyższą, wyróżniającą, ocenę.

Tak wysoka ocena jest rzadkością w odniesieniu do uczelni niepublicznej.

Podczas kilkudniowej kontroli w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła:

  • koncepcję kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni;
  • program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
  • skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • kadrę prowadzącą proces kształcenia;
  • współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym w procesie kształcenia;
  • infrastrukturę wykorzystywania w procesie kształcenia.

W ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która jest najważniejszym niezależnym organem prowadzącym audyt merytorycznej działalności wyższych uczelni w Polsce, wszystkie te kryteria zasługują na ocenę wyróżniającą.

Natomiast dwa kolejne: umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, zostały ocenione „w pełni”, czyli uzyskały drugą w kolejności najwyższych ocen przyznawanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu działa od 2001 roku. Obecnie na uczelni studiuje ponad 2,6 tysiąca studentów.

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej WSL znajdziecie na stronie - http://wsl.com.pl/oferta


Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zobacz także Prezentację WSL w serwisie