Zarządzanie

Powodzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia zależy od sprawnego nim pokierowania: wytyczenia celu, określenia planu działania, rozdzielenia kompetencji, zmotywowania uczestników do działania, skontrolowania kolejnych etapów działań i efektu finalnego, czyli od zarządzania.

Niezależnie, czy mowa o posprzątaniu domu czy wprowadzeniu przez korporację nowej usługi na rynek, sukces każdego z przedsięwzięć zależy od kwalifikacji menedżerów: tych domowych, jak i tych najwyższego szczebla. Studia przygotowują oczywiście specjalistów do zadań bardziej skomplikowanych niż na poziomie gospodarstw domowych, jednak jak widać, mechanizmy są podobne.

Zarządzanie można studiować na uczelniach ekonomicznych, technicznych, uniwersytetach, a także w niepublicznych szkołach wyższych. Zakres specjalizacji w ramach zarządzania jest bardzo szeroki.

Wybrane specjalności oferowane przez uczelnie to:

 • marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przedsiębiorczość
 • zarządzanie finansowe
 • controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
 • marketing
 • marketing międzynarodowy
 • rachunkowość
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • psychologia w zarządzaniu
 • zarządzanie zasobami niematerialnymi

Przedmioty nauczania na kierunku zarządzanie:

matematyka, podstawy zarządzania, mikroekonomia, prawo, technologia informacyjna, finanse, informatyka w zarządzaniu, marketing, nauka o organizacji, statystyka, badania marketingowe, rachunkowość finansowa, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, marchandising, komunikacja społeczna i marketingowa, innowacje w zarządzaniu organizacją, analiza ekonomiczno-finansowa, inwestycje kapitałowe, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, oceny pracownicze, business plan.

Studia łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu (planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie), przygotowują specjalistów gotowych rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi oraz finansowymi, potrafiących skutecznie komunikować się, negocjować i pracować w zespole.

„ - Studia na specjalności to pierwsze kroki w zdobyciu uprawnień zawodowych potrzebnych do wykonywania zawodu na rynku nieruchomości. Na pewno uzyskałam dobre podstawy merytoryczne do swojej dzisiejszej pracy, związanej oczywiście z nieruchomościami, w moim przypadku pośrednika w obrocie nieruchomości. Po kilku latach pracy w jednym z największych biur obrotu nieruchomościami w Polsce, zdecydowałam się założyć własne, co okazało się trafnym wyborem pozwalającym godzić obowiązki rodzinne z pracą zawodową dającą dużą satysfakcję. Polecam studiowanie na tej specjalności” - entuzjastycznie ocenia wybór kierunku i specjalności absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie otwiera drogę do kariery na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, przykładowo brand manager w firmie produkcyjnej, sales manager w firmie handlowej czy account manager w agencji reklamowej.

Absolwenci kierunku są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w charakterze doradcy, konsultanta lub eksperta w zakresie zarządzania, analityka w agencji badań marketingowych, sprawdzą się na stanowiskach związanych z organizacją działalności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż, instytucjach państwowych, instytucjach europejskich, działach analiz, instytucjach finansowych.

Kandydaci na studia - przyszli menedżerowie - powinni być osobami łatwo podejmującymi decyzje, odpornymi na stres, komunikatywnymi, charyzmatycznymi, racjonalnymi, ale też wizjonerami i kreatorami.