Zdrowie środowiskowe - studia na UJK w Kielcach

Zdrowie środowiskowe to jedna z nowych propozycji dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do wyboru są trzy specjalności:

  • coaching zdrowia i żywienia
  • toksykologia środowiska
  • zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych

Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca.

- To propozycja dla osób, które chcą realizować i promować zdrowy styl życia w czystym środowisku – mówi prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak, kierownik Katedry Kształtowania Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, która wspólnie z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK przygotowała nowy kierunek studiów.

Zdrowie środowiskowe zajmuje się oddziaływaniem środowiska na zdrowie człowieka. Wskazuje na czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, psychospołeczne i społeczne wpływające na stan środowiska. Studenci tego kierunku zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i specjalistycznym laboratoriom wyposażonym w nowoczesną aparaturę i sprzęt do badań zanieczyszczeń środowiskowych i ich wpływu na zdrowie człowieka możliwe będzie zgłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy kierunkowej w trzech specjalnościach: toksykologia środowiska, zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych oraz coaching zdrowia i żywienia.

- Absolwent kierunku zdrowie środowiskowe będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, może również podjąć studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na kierunku ochrona środowiska lub na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne – tłumaczy prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak.

Studia będą prowadzone od nowego roku akademickiego 2017/2018 w systemie stacjonarnym, liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK www.ujk.edu.pl/ios