Coach (trener)

Coach (trener) to specjalista w dziedzinie międzyludzkiej. Psycholog, który bez zagłębiania się w ludzki umysł, potrafi pomóc rozwiązać problemy, które dręczą różne osoby. Robi to przede wszystkim za pomocą zadawania pytań. Coach nie posiada specjalistycznej wiedzy ze wszystkich dziedzin – on po prostu wyciąga z człowieka jego umiejętności, o których wcześniej być może on sam nie miał pojęcia. Pomaga spojrzeć na problem od drugiej strony tak, aby to sam klient znalazł rozwiązanie. Coach na początku terapii ustala cel, jaki musi zostać zrealizowany po ostatnim spotkaniu. Jeśli „pacjentowi” uda się go zrealizować to oznacza, że wspólna praca przyniosła oczekiwany efekt. Zadaniem trenera jest motywowanie do samodzielnego działania, rozwijania się i znalezienia przyczyny problemu klienta.

Predyspozycje

Coach powinien przede wszystkim być osobą komunikatywną, empatyczną, potrafiącą słuchać i zrozumieć problemy innych osób. Musi umieć motywować do działania, potrafić przekazać wiedzę ale także i być nastawionym na naukę od swoich klientów – praca na tym stanowisku to ciągły rozwój. Coach cały czas poszerza swoją sieć kontaktów, co jest niezbędne w pracy o takim charakterze. Istotne jest także poczucie odpowiedzialności, cierpliwość, umiejętność wyciągania poprawnych wniosków i tworzenia rozwiązań.

Status społeczny

Coach jest stosunkowo młody na polskiej scenie zawodowej. Przyszedł do naszego kraju z Zachodu Europy, gdzie wcześniej został zauważony problem wypalenia się zawodowego, nieumiejętności radzenia sobie z problemami. Jednak coach jest coraz bardziej doceniany, szczególnie przez osoby zajmujące wysokie stanowiska w firmach, które na pewnym etapie swojej kariery poczuły, że doszły do kresu swoich możliwości.

Jak zostać coachem?

Aby zostać coachem nie trzeba kończyć konkretnych studiów. Często zostaje nim osoba po szkoleniach, studiach podyplomowych, jednak nie ma określonego kierunku, w którym powinna się kształcić. Od coacha nie oczekuje się także specjalistycznej wiedzy z dziedzin, którymi zajmują się jego klienci, ponieważ nie jest on osobą, która doradza czy rozwiązuje za nich problemy, a pomaga swoim klientom dojść do rozwiązań, znaleźć przyczynę wypalenia zawodowego czy poczucia braku alternatyw.

Gdzie do pracy?

Nie istnieje żadna firma usługowa zatrudniająca coachów. Są to freelancerzy, którzy są zatrudniani indywidualnie przez zleceniodawcę.

Zarobki

Trudno precyzyjnie określić zarobki coacha. Można znaleźć informacje, że godzina spotkania kosztuje od 150 do 500 zł. Jednak w zależności od prestiżu coacha oraz stopnia zaawansowania terapii stawka może wzrosnąć nawet do 1200 zł za godzinę.

Komentarze (0)

No comments found