Dyrektor artystyczny

Gdy słyszymy, że ktoś pracuje na stanowisku dyrektora artystycznego pierwsze co nam przychodzi na myśl, to że jest powiązany ze sztuką, być może jest artystą. Nie jest to prawdą, jednak też nie można całkowicie temu zaprzeczyć. Art Director jest swego rodzaju artystą, jednak skupia się nie na tworzeniu dzieł sztuki, a na reklamie. Odpowiedzialny jest za koordynację zespołu, całokształtem projektu i rozdzielaniem zadań przy tworzeniu reklamy. Przede wszystkim zakres jego obowiązków oscyluje wokół części wizualnej i artystycznej projektu. Do zadań Art Directora należy organizowanie akcji promocyjnych, broszur i gadżetów, oraz zdarzeń promocyjnych jak koncerty, meetingi.

Predyspozycje

Dyrektor artystyczny, pomimo że nie pracuje w sektorze sztuki, musi posiadać bardzo dobry smak, gust i poczucie piękna. Dużą zaletą jest posiadanie zaświadczeń o osiągnięciach artystycznych, tworzonych projektach czy materiałach, aby pracodawca mógł zweryfikować umiejętności, wiedzę oraz to, czy kandydat jest osobą, która ciągle dba o swój rozwój. Art Director musi umieć obsługiwać się programami graficznymi, ponieważ jest to jego narzędzie pracy. Także znajomość takich urządzeń jak nagrywarki, aparaty, kamery nie mogą być dla kandydata na to stanowisko czymś nowym. Obecnie przedsiębiorstwa reklamowe obsługują nie tylko polskie, ale także zagraniczne firmy, dlatego dużym atutem jest znajomość języków obcych. Oprócz umiejętności typowo technicznych, ważne są predyspozycje osobowościowe, takie jak dyspozycyjność, kreatywność, pomysłowość. Trzeba mieć odpowiedni „dryg”, aby móc pracować na tym stanowisku, ponieważ żadna książkowa wiedza nie zastąpi wyobraźni. Dyrektor artystyczny na podwładnych, dlatego musi posiadać zdolności przywódcze, umieć kierować zespołem i planować zadania.

Status społeczny

Nazwa zawodu kojarzy się przede wszystkim ze sztuką, jednak dyrektor artystyczny nie jest artystą w takim rozumieniu tego słowa, jak plastyk, malarz czy muzyk. Jest on osobą, która zajmuje się

Jak zostać dyrektorem artystycznym?

Aby dostać się na stanowisko dyrektora artystycznego, trzeba spełnić szereg wymagań. Człon „dyrektor” wskazuje na wysokie miejsce w hierarchii, posiadanie podwładnych (np. projektantów grafiki, fotografów), dlatego oczekuje się, że Art Director będzie osobą posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu reklamy, sztuki, architektury czy grafiki. Musi posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w branży reklamowej na stanowisku grafika, specjalisty od mediów itp.

Gdzie do pracy?

Dyrektor artystyczny pracuje głównie w firmach reklamowych, gdzie odpowiedzialny jest za wizualną część kampanii, jej kształt artystyczny. Jednak nie musi być zatrudniony tylko w jednym przedsiębiorstwie – może pracować również przy konkretnym zleceniu, przy promowaniu wydarzenia, produktu czy osoby.

Zarobki

Wynagrodzenie dyrektora artystycznego uzależnione jest od projektu, którym się zajmuje. Średnie zarobki to około 6 500 zł brutto, jednak mogą one sięgać nawet 12 000 i więcej. Pensja dyrektora artystycznego nie jest stała. Jej wartość maleje bądź wzrasta w zależności od wielkości, prestiżu oraz długości akcji, za którą jest odpowiedzialny.

Komentarze (0)

No comments found