Licytator

Licytator na drodze przetargu publicznego prowadzi sprzedaż rzeczy ruchomej lub nieruchomości osobie oferującej najwyższą cenę

Zakres obowiązków Licytatora:

  • ustalanie cen wyjściowych przedmiotów wystawianych na licytację;
  • podawanie do publicznej wiadomości informacji o miejscu i czasie licytacji;
  • umożliwianie potencjalnym licytantom zapoznania się z przedmiotami wystawionymi na licytację i z ich cenami wyjściowymi przez: wydawanie katalogu licytowanych przedmiotów oraz organizowanie pokazu rzeczy stanowiących przedmiot licytacji;
  • ustalanie wysokości wadium - sumy składanej jako zabezpieczenie dotrzymania warunków licytacji;
  • pobieranie wadium od uczestników licytacji i jego zwrot po zakończeniu licytacji;
  • przeprowadzanie licytacji;
  • przygotowywanie i rejestrowanie umów kupna-sprzedaży nabytych w drodze licytacji nieruchomości lub wymagających tego aktu ruchomość.

Komentarze (0)

No comments found