Jakiego zawodu szukasz?

Windykator

Windykator odzyskuje przeterminowane należności na zlecenie wierzyciela.

Windykator

Windykator jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy windykatora jest odzyskiwanie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych w jak najkrótszym czasie w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do podstawowych zadań zawodowych windykatora należy monitowanie telefoniczne, listowne lub osobiste dłużnika, windykacja polubowna (bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem co do sposobu spłaty) oraz nadzorowanie harmonogramu spłat wierzytelności. W przypadku braku realizacji ustaleń windykator podejmuje działania mające na celu zastosowanie środka egzekucji komorniczej na podstawie posiadanego upoważnienia od wierzyciela. Obszarem prowadzonej działalności jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres obowiązków windykatora:

 • analizowanie spraw przekazanych z działu obsługi kont dłużnika;
 • negocjowanie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty; wybór właściwego sposobu postępowania;
 • przygotowywanie projektu ugody z dłużnikiem;
 • monitorowanie bazy dłużników i bazy spłat pod kątem terminowości podejmowanych czynności windykacyjnych;
 • kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego;
 • sporządzanie dokumentów i bieżące raportowanie prowadzonych czynności;
 • ustalanie dodatkowych informacji i dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze stronami postępowania windykacyjnego niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji;
 • przygotowywanie dokumentów w celu skierowania egzekucji do sądu;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

Jak zostać windykatorem?

Od osób pracujących w zawodzie windykatora wymaga się minimum wykształcenia średniego. Do wykonywania zawodu windykatora szczególnie poszukiwane są jednak osoby z wykształceniem wyższym prawniczym (bez konieczności posiadania aplikacji) oraz administracyjnym.

Największym atutem windykatora jest jego doświadczenie zawodowe. Windykator powinien brać udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez firmy lub wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe. Posiadanie prawa jazdy kategorii B nie jest warunkiem koniecznym, ale stanowi dodatkowy atut w zawodzie windykatora.

Ważne, by windykator cechował się doskonałą komunikatywnością i umiejętnością negocjacji, niezbędna jest również zdolność wywierania wpływu na innych. Windykator musi być cierpliwy i zarazem stanowczy w swoich działaniach, przydadzą się także cechy empatyczne, by móc wczuć się w sytuację dłużnika i zaproponować mu najkorzystniejsze rozwiązanie.

W pracy windykatora nie chodzi o przestraszenie go czy pozbawienie całości majątku, to praca, która pomaga spłacać należności w odpowiedni również dla dłużnika sposób.

Chociaż nie ma w tym przypadku zasad odnośnie płci windykatora to nie jest tajemnicą, iż najczęściej zostają nimi mężczyźni.

Ile zarabia windykator?

Na wynagrodzenie windykatora najczęściej składa się pensja podstawowa w kwocie od 2 000 do nawet 6 000 złotych w zależności od rejonu oraz prowizja od odzyskanych należności. Wartość prowizji jest pochodną wielu czynników i może wynosić od 1% do 30% zwindykowanego długu. W tym przypadku znaczenie ma rodzaj długu, okres przedawnienia, sam zleceniodawca czy lokalizacja działania windykatora. Średnio windykator terenowy zarobi od 4 000 zł do nawet 20 000 złotych miesięcznie.


Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Częstochowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach