Jakiego zawodu szukasz?

Windykator

Windykator odzyskuje przeterminowane należności na zlecenie wierzyciela.

Windykator

Windykator jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy windykatora jest odzyskiwanie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych w jak najkrótszym czasie w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do podstawowych zadań zawodowych windykatora należy monitowanie telefoniczne, listowne lub osobiste dłużnika, windykacja polubowna (bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem co do sposobu spłaty) oraz nadzorowanie harmonogramu spłat wierzytelności. W przypadku braku realizacji ustaleń windykator podejmuje działania mające na celu zastosowanie środka egzekucji komorniczej na podstawie posiadanego upoważnienia od wierzyciela. Obszarem prowadzonej działalności jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.


Zakres obowiązków windykatora:

  • analizowanie spraw przekazanych z działu obsługi kont dłużnika;
  • negocjowanie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty; wybór właściwego sposobu postępowania;
  • przygotowywanie projektu ugody z dłużnikiem;
  • monitorowanie bazy dłużników i bazy spłat pod kątem terminowości podejmowanych czynności windykacyjnych;
  • kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego;
  • sporządzanie dokumentów i bieżące raportowanie prowadzonych czynności;
  • ustalanie dodatkowych informacji i dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze stronami postępowania windykacyjnego niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji;
  • przygotowywanie dokumentów w celu skierowania egzekucji do sądu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.


Jak zostać windykatorem?

Od osób pracujących w zawodzie windykatora wymaga się minimum wykształcenia średniego. Do wykonywania zawodu windykatora szczególnie poszukiwane są jednak osoby z wykształceniem wyższym prawniczym (bez konieczności posiadania aplikacji) oraz administracyjnym.

Największym atutem windykatora jest jego doświadczenie zawodowe. Windykator powinien brać udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez firmy lub wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe. Posiadanie prawa jazdy kategorii B nie jest warunkiem koniecznym, ale stanowi dodatkowy atut w zawodzie windykatora.

Ważne, by windykator cechował się doskonałą komunikatywnością i umiejętnością negocjacji, niezbędna jest również zdolność wywierania wpływu na innych. Windykator musi być cierpliwy i zarazem stanowczy w swoich działaniach, przydadzą się także cechy empatyczne, by móc wczuć się w sytuację dłużnika i zaproponować mu najkorzystniejsze rozwiązanie.

W pracy windykatora nie chodzi o przestraszenie go czy pozbawienie całości majątku, to praca, która pomaga spłacać należności w odpowiedni również dla dłużnika sposób.

Chociaż nie ma w tym przypadku zasad odnośnie płci windykatora to nie jest tajemnicą, iż najczęściej zostają nimi mężczyźni.


Ile zarabia windykator?

Na wynagrodzenie windykatora najczęściej składa się pensja podstawowa w kwocie od 2 000 do nawet 6 000 złotych w zależności od rejonu oraz prowizja od odzyskanych należności. Wartość prowizji jest pochodną wielu czynników i może wynosić od 1% do 30% zwindykowanego długu. W tym przypadku znaczenie ma rodzaj długu, okres przedawnienia, sam zleceniodawca czy lokalizacja działania windykatora. Średnio windykator terenowy zarobi od 4 000 zł do nawet 20 000 złotych miesięcznie.Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie