Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca jest to często jedna z najbliższych osób, które towarzyszą młodemu człowiekowi w jego pierwszych miesiącach życia i okresie rozwoju. Jest odpowiedzialna za wychowanie, opiekę, dbanie o bezpieczeństwo i rozwój dziecka. Do zadań opiekunki należy organizacja czasu wolnego, wykonywanie codziennych czynności jak higiena, karmienie, spacery, usypianie czy zabawa, poprzez którą bardzo często można dziecko uczyć i rozwijać jego umiejętności intelektualne. Zadania te są odmienne w zależności od miejsca, w którym pracuje, np. w szpitalach, hospicjach dodatkowo opiekunka musi dbać o przyjmowanie leków, pomagać w rehabilitacji, utrzymywaniu higieny osobistej.

Predyspozycje

Przede wszystkim musi to być osoba troskliwa i odpowiedzialna. Jej praca przede wszystkim polega na kontakcie z dziećmi – musi wiedzieć jak zdobyć ich zaufanie i nawiązać swobodny kontakt. To opiekunka do dziecka często jest jedną z najbliższych osób młodego człowieka, od niej uzależnione jest jego wychowanie, rozwój oraz to, jakie nawyki nabędzie w najwcześniejszym okresie rozwoju. Musi to być osoba stanowcza, opanowana, ale także łagodna, spokojna, potrafiąca zachować zimną krew i cierpliwość. Ważna jest także sprawność fizyczna i podzielność uwagi– małe dzieci często w mgnieniu oka potrafią się przemieścić z jednego miejsca w drugie. Zadaniem opiekunki jest czujna obserwacja podopiecznego i szybkiej reakcji w sytuacjach niebezpiecznych. Opiekunka dziecięca musi mieć świadomość, jak duża odpowiedzialność na niej ciąży, przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, ale także za jego rozwój, kształtowanie osobowości. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu jest nieodpowiedni wygląd – opiekunka musi w swym podopiecznym wzbudzić zaufanie, dlatego nie może nosić zbyt dużej biżuterii, niestosownego stroju. Wykluczają także duże, widoczne blizny, ponieważ dziecko mogłoby się wystraszyć, a wtedy praca z nim jest niemożliwa.

Jak zostać opiekunką dziecięcą?

W tej pracy nie jest wymagane konkretne wykształcenie. Najważniejsze są predyspozycje psychologiczne kandydata. Z pewnością dużym atutem będzie ukończenie studiów bądź chociażby kursu pedagogicznego, jednak wiedza i umiejętności praktyczne są ważniejsze, niż teoretyczne.

Gdzie do pracy?

Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach państwowych, takich jak przedszkola, żłobki, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, szpitale, hospicja. Coraz częściej pracodawcą jest osoba prywatna - wtedy opiekunka pracuje w prywatnym domu mając nienormowany czas pracy uzależniony od obecności rodziców dziecka.

Zarobki

Wynagrodzenie opiekunki do dziecka jest uzależnione od miejsca pracy. W placówkach takich jak szpital, żłobek, pogotowia opiekuńcze pensja miesięczna to około 1400 - 2000 zł brutto. Wyższe zarobki często oferują osoby prywatne, jednak wtedy nie można mówić o stałej umowie i pensji. Jest ona uzależniona od ilości przepracowanych godzin, i to właśnie stawka dzienna jest wyznacznikiem wynagrodzenia (średnio to 8 - 20 zł za godzinę).

Komentarze (0)

No comments found