Jakiego zawodu szukasz?

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Osoba na stanowisku Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego zajmuje się organizacją czasu wolnego osób w różnym wieku, przebywających w ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych, itp.

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Praca Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego polega na planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć animacyjnych (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych) oraz imprez rekreacyjno-sportowych, sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej.

Może podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych, np. świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej.

Zakres obowiązków Animatora rekreacji:

 • profesjonalne planowanie i organizacja różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku, dla różnych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych, hoteli i innych obiektów rekreacyjnych i sportowych
 • tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • zapewnianie gościom rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego, uwzględniającego ich preferencje, stan zdrowia, zainteresowania oraz możliwości, jakie stwarza dany region (turystyczne, sportowe)
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzających dane miejsce (region) w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych,
 • organizowanie zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych
 • wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.
 • prowadzenie zajęć z dziećmi (sportowych, plastycznych, edukacyjnych), podczas kolonii i obozów
 • prowadzenie animacji z dziećmi podczas urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
 • czynne promowanie atrakcji i walorów danego regionu oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska.

Zarobki w branży dla Animatora rekreacji

W przypadku animatorów - najemników, pracujących na umowę o pracę lub umowę zlecenie wynagrodzenia wahają się od najniższej krajowej do ok. 3,5 tys. złotych na miesiąc. Czasem animatorzy pracują w kilku miejscach / ośrodkach / placówkach za wynegocjowaną stawkę godzinową.

Zdarza się, że animatorzy czasu wolnego prowadzą własną działalność gospodarczą i świadczą usługi dla wielu podmiotów - wówczas przychody z tytułu ich pracy mogą być dużo wyższe.


Powiązane zawody

Asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej
Asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej to pracownik, dzięki któremu życie i samopoczucie wielu osób może się diametralnie popra...
Guwernantka
Guwernantka
Guwernantka to domowa nauczycielka. Nie należy jej jednak mylić z opiekunką do dziecka, bo jest to osoba o najwyższych k...
Hipoterapeuta
Hipoterapeuta
Hipoterapia to jedna ze specjalnych rodzajów terapii. Głównie skierowana jest do dzieci niepełnosprawnych fizycznie, ale...
Instruktor fitness
Instruktor fitness
Instruktor fitness prowadzi zorganizowane zajęcia ruchowo-sportowe, realizowane w grupach lub indywidualnie, zwykle przy...
Instruktor nauki jazdy
Instruktor nauki jazdy
W XXI wieku posiadanie prawa jazdy jest czymś powszechnym, oczywistym i pożądanym, choćby przez pracodawców. Jednak wiel...
Nauczyciel
Nauczyciel
Nauczyciel to specjalista przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach różnego szczebla, placów...
Opiekun osoby starszej
Opiekun osoby starszej
Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo - wspierające. Rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowani...
Opiekunka dziecięca
Opiekunka dziecięca
Opiekunka dziecięca, choć zwykle nie jest spokrewniona z rodziną, staje się często jedną z najbliższych osób dziecka, po...
Osoba do towarzystwa
Osoba do towarzystwa
Osoba do towarzystwa uczestniczy w życiu swych pracodawców, przebywając z nimi w mieszkaniu, towarzysząc podczas spaceró...
Pedagog
Pedagog
Pedagog opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesó...
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, jest odpowiedzialna za odpowiednie dawkowanie leków, płynów, zajmuje się osobami, k...
Pomoc domowa
Pomoc domowa
Pomoc domowa jest jednym z zawodów, o którym wspomina się bardzo rzadko. Przede wszystkim są to osoby, które pracują dor...
Pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Pracownik socjalny organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdo...
Psycholog
Psycholog
Psycholog jest specjalistą, który zajmuje się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, świadomością, stanami em...
Psychoterapeuta
Psychoterapeuta
Psychoterapeuta prowadzi terapię osób uzależnionych, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, fobiami, nerwica...
Rezydent
Rezydent
Rezydent jest pracownikiem biura turystycznego, oddelegowanym do wybranego kraju w celu sprawowania opieki nad turystami...
Terapeuta środowiskowy
Terapeuta środowiskowy
Terapeuta środowiskowy zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi wielostronną pomoc terapeutyczną w ic...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie