Społeczna Akademia Nauk Łódź
Jakiego zawodu szukasz?

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Osoba na stanowisku Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego zajmuje się organizacją czasu wolnego osób w różnym wieku, przebywających w ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych, itp.

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Praca Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego polega na planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć animacyjnych (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych) oraz imprez rekreacyjno-sportowych, sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej.

Może podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych, np. świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej.

Zakres obowiązków Animatora rekreacji:

 • profesjonalne planowanie i organizacja różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku, dla różnych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych, hoteli i innych obiektów rekreacyjnych i sportowych
 • tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • zapewnianie gościom rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego, uwzględniającego ich preferencje, stan zdrowia, zainteresowania oraz możliwości, jakie stwarza dany region (turystyczne, sportowe)
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzających dane miejsce (region) w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych,
 • organizowanie zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych
 • wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.
 • prowadzenie zajęć z dziećmi (sportowych, plastycznych, edukacyjnych), podczas kolonii i obozów
 • prowadzenie animacji z dziećmi podczas urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
 • czynne promowanie atrakcji i walorów danego regionu oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska.


Zarobki w branży dla Animatora rekreacji

W przypadku animatorów - najemników, pracujących na umowę o pracę lub umowę zlecenie wynagrodzenia wahają się od najniższej krajowej do ok. 3,5 tys. złotych na miesiąc. Czasem animatorzy pracują w kilku miejscach / ośrodkach / placówkach za wynegocjowaną stawkę godzinową.

Zdarza się, że animatorzy czasu wolnego prowadzą własną działalność gospodarczą i świadczą usługi dla wielu podmiotów - wówczas przychody z tytułu ich pracy mogą być dużo wyższe.


Powiązane zawody
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie