Jakiego zawodu szukasz?

Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi wielostronną pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym.

Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy jest zawodem o charakterze usługowym (opiekuńczym). Celem pracy terapeuty środowiskowego jest udzielanie wsparcia i terapii pacjentowi/podopiecznemu, jego rodzinie oraz społeczności lokalnej. Świadczy on czynną opiekę wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki.

Nawiązuje kontakt z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznaje jego potrzeby i możliwości, planuje działania terapeutyczne oraz opracowuje indywidualny i społeczny plan wsparcia, podejmuje interwencje środowiskowe, realizuje działania terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i społecznym dotyczące pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.
Terapeuta środowiskowy realizuje zadania poprzez oddziaływania indywidualne, a także współpracując z wielospecjalistycznym zespołem terapeutycznym. Koordynuje działania w zakresie współpracy instytucjonalnej oraz podejmuje działania interwencyjne w środowisku pacjenta/podopiecznego.
Współpracuje z innymi pracownikami medycznymi, pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, jednostkami związanymi z zatrudnianiem. Prowadzi dokumentację pracy z pacjentem/podopiecznym. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Obowiązki terapeuty środowiskowego:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • ustalanie zasad kontaktowania się z pacjentem/podopiecznym;
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego;
 • planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia;
 • powadzenie treningów umiejętności społecznych;
 • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach związanych z chorobą;
 • prowadzenie interwencji środowiskowych;
 • podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym;
 • wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • pozyskiwanie informacji o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.


Predyspozycje do pracy

Zawód terapeuty środowiskowego mogą wykonywać osoby z wykształceniem średnim, które ukończyły szkolenie z zakresu terapii środowiskowej. Terapeuta środowiskowy w wyniku procesu kształcenia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii, psychiatrii, geriatrii, podstawowych technik psychoterapeutycznych, patologii z klinicznym zarysem schorzeń i innych niezbędnych do pracy w zawodzie.

To zawód dla osób potrafiących nawiązać dobry kontakt z innymi, wzbudzających zaufanie, empatycznych, wyrozumiałych. Przyda się duża odporność na stres, zaradność, łatwość reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Kompetencje do wykonywania pracy uzyskać można na kursach specjalistycznych lub studiach podyplomowych o odpowiednim profilu.


Gdzie pracują terapeuci środowiskowi?

Mogą oni zostać zatrudnieni we wszystkich placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi i ich rodzinom, np. w szkołach i przedszkolach (w tym specjalnych), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, w ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach wychowawczych czy medycznych.


Ile zarabia terapeuta środowiskowy?

Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 3120 zł. 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia powyżej 3810 zł.

Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego