Jakiego zawodu szukasz?

Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi wielostronną pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym.

Terapeuta środowiskowy

Terapeuta środowiskowy jest zawodem o charakterze usługowym (opiekuńczym). Celem pracy terapeuty środowiskowego jest udzielanie wsparcia i terapii pacjentowi/podopiecznemu, jego rodzinie oraz społeczności lokalnej. Świadczy on czynną opiekę wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki.

Nawiązuje kontakt z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznaje jego potrzeby i możliwości, planuje działania terapeutyczne oraz opracowuje indywidualny i społeczny plan wsparcia, podejmuje interwencje środowiskowe, realizuje działania terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i społecznym dotyczące pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.
Terapeuta środowiskowy realizuje zadania poprzez oddziaływania indywidualne, a także współpracując z wielospecjalistycznym zespołem terapeutycznym. Koordynuje działania w zakresie współpracy instytucjonalnej oraz podejmuje działania interwencyjne w środowisku pacjenta/podopiecznego.
Współpracuje z innymi pracownikami medycznymi, pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, jednostkami związanymi z zatrudnianiem. Prowadzi dokumentację pracy z pacjentem/podopiecznym. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Obowiązki terapeuty środowiskowego:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • ustalanie zasad kontaktowania się z pacjentem/podopiecznym;
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego;
 • planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia;
 • powadzenie treningów umiejętności społecznych;
 • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach związanych z chorobą;
 • prowadzenie interwencji środowiskowych;
 • podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym;
 • wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • pozyskiwanie informacji o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.

Predyspozycje do pracy

Zawód terapeuty środowiskowego mogą wykonywać osoby z wykształceniem średnim, które ukończyły szkolenie z zakresu terapii środowiskowej. Terapeuta środowiskowy w wyniku procesu kształcenia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii, psychiatrii, geriatrii, podstawowych technik psychoterapeutycznych, patologii z klinicznym zarysem schorzeń i innych niezbędnych do pracy w zawodzie.

To zawód dla osób potrafiących nawiązać dobry kontakt z innymi, wzbudzających zaufanie, empatycznych, wyrozumiałych. Przyda się duża odporność na stres, zaradność, łatwość reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Kompetencje do wykonywania pracy uzyskać można na kursach specjalistycznych lub studiach podyplomowych o odpowiednim profilu.

Gdzie pracują terapeuci środowiskowi?

Mogą oni zostać zatrudnieni we wszystkich placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi i ich rodzinom, np. w szkołach i przedszkolach (w tym specjalnych), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, w ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach wychowawczych czy medycznych.

Ile zarabia terapeuta środowiskowy?

Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 3420 zł. 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia powyżej 3800 zł.

Powiązane zawody

Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
Osoba na stanowisku Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego zajmuje się organizacją czasu wolnego osób w różnym ...
Asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej
Asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej
Asystent osoby niepełnosprawnej to pracownik, dzięki któremu życie i samopoczucie wielu osób może się diametralnie popra...
Coach (trener)
Coach (trener)
Coach (trener) to specjalista w dziedzinie rozwoju osobistego, który bez zagłębiania się w ludzki umysł, potrafi pomóc r...
Mediator sądowy
Mediator sądowy
Mediator sądowy za pomocą procedur mediacyjnych pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową w sprawach rodzinn...
Nauczyciel
Nauczyciel
Nauczyciel to specjalista przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach różnego szczebla, placów...
Opiekun osoby starszej
Opiekun osoby starszej
Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo - wspierające. Rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowani...
Pedagog
Pedagog
Pedagog opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesó...
Psycholog
Psycholog
Psycholog jest specjalistą, który zajmuje się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, świadomością, stanami em...
Psychoterapeuta
Psychoterapeuta
Psychoterapeuta prowadzi terapię osób uzależnionych, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, fobiami, nerwica...
Socjolog
Socjolog
Socjolog prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patolo...
Specjalista do spraw adopcji
Specjalista do spraw adopcji
Specjalista do spraw adopcji prowadzi procedurę przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysp...
Specjalista resocjalizacji
Specjalista resocjalizacji
Specjalista resocjalizacji modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowo...
Wychowawca w placówkach oświatowych
Wychowawca w placówkach oświatowych
Wychowawca w placówkach oświatowych (wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępcze...

Komentarze (1)

Kasia
Ja jestem pedagogiem szkolnym, chciałabym poszerzyć swoje kwalifikacje czy ktoś może coś pordzić?
15.02.2022
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi