Osoba do towarzystwa

Od osoby pracującej w takim charakterze oczekuje się wysokiej kultury osobistej, elokwencji, łatwości nawiązywania kontaktu, umiejętności prowadzenia ciekawej rozmowy. Niekiedy wymagana jest znajomość języków obcych.

Towarzyszenie na bankietach, uroczystościach, imprezach kulturalnych czy wizytach w teatrze wymaga odpowiedniej prezencji, stosownego ubioru, miłej aparycji. Rolą osoby do towarzystwa jest stworzenie przyjaznej atmosfery, zadbanie o poprawne relacje z innymi uczestnikami spotkania czy wyjścia, poruszanie tematów neutralnych, nie obnoszenie się ze swoimi poglądami, preferencjami.

Niekiedy osoba do towarzystwa zatrudniana do osoby starszej może dodatkowo wykonywać ustalone zadania wynikające z ograniczonej sprawności swojego podopiecznego.


Co robią osoby do towarzystwa?

Zwykle do obowiązków takiego pracownika należy:

 • stałe przebywanie z osobą, przy której została zatrudniona,
 • pomaganie w przygotowaniu bagaży do podróży, noszenie cięższego bagażu i opieka nad nim;
 • prowadzenie konwersacji, również w językach obcych, zależnie od upodobań pracodawcy;
 • czytanie na głos codziennej prasy i wskazanych pozycji książkowych;
 • odczytywanie na głos korespondencji czy notatek;
 • granie na życzenie na jakimś instrumencie muzycznym;
 • prowadzenie wózka inwalidzkiego osoby zatrudniającej w przypadku jej niesprawności;
 • dbanie o rozrywki kulturalne pracodawcy, takie jak: kino, teatr czy opera;
 • obsługa urządzeń radiowo-telewizyjnych, magnetowidów, faksów;
 • przyjmowanie telefonów;
 • podprowadzanie pracodawcy do miejsc, obiektów lub przedmiotów, do których osoba ta nie jest w stanie dojść o własnych siłach;
 • podawanie przedmiotów nie będących w zasięgu ręki pracodawcy;
 • przypominanie o terminach, porze przyjmowania leków i innych obowiązkach pracodawcy;
 • towarzyszenie podczas wizyt towarzyskich i u lekarza;
 • pomoc przy robieniu zakupów;
 • roztaczanie wszechstronnej opieki nad osobą pracodawcy;
 • wzywanie do niej lekarza leczącego lub w nagłych wypadkach - pogotowia


Ile zarabia osoba do towarzystwa?

Wynagrodzenie takiej osoby jest ściśle uzależnione od ustalonego zakresu obowiązków oraz stawianych wymagań.

Osoba do towarzystwa

Osoba do towarzystwa uczestniczy w życiu swych pracodawców, przebywając z nimi w mieszkaniu, towarzysząc podczas spacerów, podróży, biorąc udział w spotkaniach rodzinnych, wykonując drobne zabiegi pielęgnacyjne.

Powiązane zawody
Total 5 items.

Animator rekreacji i organizacji czasu...

Osoba na stanowisku Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego zajmuje się organizacją czasu wolnego osób...

Hostessa

Słowo hostessa pochodzi z języka angielskiego i znaczy tyle, co gospodyni, która dba o dobre...

Tancerz

Tancerz wykonuje różnego rodzaju tańce: charakterystyczne, ludowe, współczesne, jazzowe, stepuje w zależności od charakteru zespołu...

Pomoc domowa

Pomoc domowa jest jednym z zawodów, o którym wspomina się bardzo rzadko. Przede wszystkim są...

Asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej to pracownik, dzięki któremu życie i samopoczucie wielu osób może się diametralnie...
Komentarze (0)
No comments found