Osoba do towarzystwa

Osoba do towarzystwa uczestniczy w życiu swych pracodawców, przebywając z nimi w mieszkaniu, towarzysząc podczas spacerów, podróży, biorąc udział w spotkaniach rodzinnych, wykonując drobne zabiegi pielęgnacyjne.

Zakres obowiązków Osoby do towarzystwa:

 • stałe przebywanie z osobą, przy której została zatrudniona,
 • pomaganie w przygotowaniu bagaży do podróży, noszenie cięższego bagażu i opieka nad nim;
 • prowadzenie konwersacji, również w językach obcych, zależnie od upodobań pracodawcy;
 • czytanie na głos codziennej prasy i wskazanych pozycji książkowych;
 • odczytywanie na głos korespondencji czy notatek;
 • granie na życzenie na jakimś instrumencie muzycznym;
 • prowadzenie wózka inwalidzkiego osoby zatrudniającej w przypadku jej niesprawności;
 • dbanie o rozrywki kulturalne pracodawcy, takie jak: kino, teatr czy opera;
 • obsługa urządzeń radiowo-telewizyjnych, magnetowidów, faksów;
 • przyjmowanie telefonów;
 • podprowadzanie pracodawcy do miejsc, obiektów lub przedmiotów, do których osoba ta nie jest w stanie dojść o własnych siłach;
 • podawanie przedmiotów nie będących w zasięgu ręki pracodawcy;
 • przypominanie o terminach, porze przyjmowania leków i innych obowiązkach pracodawcy;
 • towarzyszenie podczas wizyt towarzyskich i u lekarza;
 • pomoc przy robieniu zakupów;
 • roztaczanie wszechstronnej opieki nad osobą pracodawcy;
 • wzywanie do niej lekarza leczącego lub w nagłych wypadkach - pogotowia

Ile zarabia Osoba do towarzystwa?

Wynagrodzenie takie osoby jest ściśle uzależnione od ustalonego zakresu obowiązków oraz stawianych wymagań.

Komentarze (0)

No comments found