Pomoc dentystyczna - asystent stomatologiczny

Pomoc dentystyczna pomaga lekarzowi stomatologowi i asystentkom stomatologicznym w działalności leczniczej w gabinecie dentystycznym i poradni stomatologicznej.

Zakres obowiązków na stanowisku Pomocy dentystycznej:

  • wyznaczanie terminów usług w uzgodnieniu z lekarzem stomatologiem, otwieranie kart chorób pacjentów, prowadzenie ewidencji pacjentów (wg miejsca zamieszkania, numeru rejestru, układu alfabetycznego);
  • utrzymywanie w higienie poradni i jej wyposażenia (sprzątanie, dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń);
  • przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i poszczególnych stanowisk do pracy;
  • czynne asystowanie podczas zabiegów, podtrzymywanie i unieruchamianie pacjentów;
  • wyjaławianie (gorącym powietrzem, za pomocą gotowania parą wodną), odkażanie (środkami chemicznymi), dezynfekcja narzędzi dentystycznych i urządzeń zgodnie z zasadami aseptyki i obowiązującą w gabinecie stomatologicznym lub poradni instrukcją;
  • przygotowywanie z asystentką stomatologiczną podstawowego sprzętu diagnostycznego i leczniczego znajdującego się w gabinecie;
  • przygotowywanie, na polecenie lekarza stomatologa lub asystentki stomatologicznej, narzędzi i materiałów do zabiegów profilaktycznych (np. do usuwania kamienia nazębnego, do fluorowania itp.);
  • opieka nad pacjentem bezpośrednio po zabiegu;
  • uczestniczenie w zabiegach profilaktycznych (fluorowanie, nauka mycia zębów i utrzymania w higienie jamy ustnej) i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
  • wykonywanie czynności higieniczno-leczniczych na polecenie i wg instrukcji lekarza stomatologa lub asystentki stomatologicznej

Ile zarabia Pomoc dentystyczna - Asystent stomatologiczny?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 292 PLN brutto. Co druga asystentka stomatologiczna otrzymuje pensję od 2 000 PLN do 2 715 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych asystentów stomatologicznych zarabia poniżej 2 000 PLN brutto. Na zarobki powyżej 2 715 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pomocy dentystycznych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy