Psychoterapeuta

Psychoterapeuta prowadzi terapię osób uzależnionych, z zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi, fobiami, nerwicami; pomaga rozwiązywać problemy małżeńskie, rodzinne, zawodowe za pomocą różnorodnych metod i technik psychoterapeutycznych.

Stosowane techniki to: psychoanaliza, muzykoterapia, treningi interpersonalne, ćwiczenia relaksacyjne, hipnoza, gry, psychodramy, pozytywne myślenie, zajęcia plastyczne. Realizuje to indywidualnie lub grupowo w celu modyfikacji zachowań klientów.

Zakres obowiązków Psychoterapeuty:

 • nawiązywanie kontaktu z klientem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego;
 • przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie klienta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej;
 • analizowanie przyczyn zaburzeń klienta, dokonywanie diagnozy jego problemów;
 • wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej do rozwiązania problemów klienta, np. w przypadku psychoanalizy stosowanie techniki wglądu, swobodnych skojarzeń, analizy marzeń sennych, oporu, przeniesienia;
 • dobór do grupy terapeutycznej uczestników o określonych cechach;
 • przygotowywanie grupy terapeutycznej do zajęć w przypadku psychoterapii zbiorowej;
 • gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii;
 • przeprowadzanie treningów terapeutycznych dla różnych grup klientów: pacjentów szpitali psychiatrycznych, osób pragnących poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, mających problemy emocjonalne, nie radzących sobie w różnych sferach życia - w rodzinie, pracy, itp.;
 • wybór odpowiedniej techniki treningu, np. treningu interpersonalnego nakierowanego na kształtowanie dobrych kontaktów międzyludzkich lub techniki poznania samego siebie, rozwoju duchowego lub zawodowego itp.;
 • współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów,
 • przeprowadzanie badań psychologicznych odpowiednimi testami osobowościowymi;
 • prowadzenie szkoleń dla młodych psychoterapeutów;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • popularyzowanie osiągnięć psychoterapii.

Wiele osób myli psychoterapeutę z psychologiem lub psychiatrą. Warto zatem zauważyć, że:

 • Psychiatra to lekarz po studiach medycznych, który ukończył specjalizację z psychiatrii. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dotkniętych chorobami psychicznymi, stosując m.in. farmakoterapię.
 • Psycholog to osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologia i zajmuje się procesami zachodzącymi w ludzkiej psychice, relacjami między człowiekiem a jego otoczeniem.
 • Psychoterapeuta natomiast pomaga osobom z problemami natury psychicznej i psychologicznej, stosując metody psychoterapii. Tych metod jest wiele, np. psychoterapia behawioralna, psychoterapia analityczna, psychoterapia psychodynamiczna, czy psychoterapia humanistyczna.

Kto może być psychoterapeutą?

Nie ma konkretnego kierunku studiów, który jest niezbędny do wykonywania tego zawodu.

Naturalnym wyborem zdają się być studia humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne. Najbardziej pożądanym w branży kierunkiem jest psychologia. Jeśli dodatkowo wybierzesz specjalność z psychologii klinicznej, może Ci to znacząco ułatwić dalsze kształcenie.

Kolejnym krokiem jest certyfikowane szkolenie. Kształcenie psychoterapeutów nie jest sformalizowane przez państwo, a pieczę nad nim sprawują stowarzyszenia psychoterapeutyczne. W Polsce istnieje kilkadziesiąt stowarzyszeń, które prowadzą własne szkoły psychoterapii.

Szkolenie psychoterapeuty (są różne typy) trwa co najmniej 4 lata i kończy się egzaminem certyfikacyjnym w odpowiednim stowarzyszeniu. Średni koszt zaczyna się od 5 tys zł rocznie.

Kształcenie psychoterapeuty nie kończy się na zdobyciu certyfikatu. Jest to zawód, który wymaga nie tylko ciągłego kształcenia, udziału w konferencjach i szkoleniach, ale przede wszystkim stałej pracy nad sobą. Nieodzownym elementem każdego certyfikowanego szkolenia jest własna terapia kandydata. Aby pomagać innym, musisz sam poddać się psychoterapii, uporządkować własne emocje i motywacje, nauczyć się je rozpoznawać, interpretować i rozumieć samego siebie.

Aby uzyskać certyfikat musisz już podczas swojej pracy jako psychoterapeuta korzystać z superwizji. Superwizja to nic innego, jak konsultowanie swojej pracy z innym psychoterapeutą. Jest to praktyka niezbędna przez cały czas pracy z pacjentami, nie tylko do momentu uzyskania certyfikatu.

Ile zarabia Psychoterapeuta?

Szacuje się, że zarobki psychoterapeutów w Polsce wynoszą od 5 000 złdo 15 tys. złotych miesięcznie.

Komentarze (1)

 • Terapeuty

  zero prawdy jeśli chodzi o zarobki . Przynajmniej w państwowej slużbie zdrowia. Terapeuta z certyfikatem nie zarabia nawet 3 tyś. Smutne ale prawidziwe
  11/28/18