Treser psów

Treser psów szkoli psa lub psa i jego przewodnika oraz przeprowadza ocenę predyspozycji psychicznych psa.

Treser psów jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest przygotowanie psa do zachowań nieuciążliwych i niestanowiących zagrożenia dla ludzi i zwierząt w jego otoczeniu. Przyucza także psy do uczestnictwa w psich sportach i do wykonywania zadań specjalistycznych takich, jak: pomoc osobom niepełnosprawnym, detekcja węchowa, ratownictwo, myślistwo, pasterstwo i innych.
Treser przekazuje przewodnikowi psa wiedzę teoretyczną i kształtuje umiejętności praktyczne postępowania z psem, niezbędne do osiągnięcia przez psa wysokiego poziomu uspołecznienia i posłuszeństwa. Treser sprawdza efekty szkolenia podczas egzaminów i konkursów dla psów i ich przewodników. Ocenia predyspozycje psa na podstawie jego cech psychicznych. W razie potrzeby kieruje zwierzę na konsultacje do lekarza weterynarii w celu wykluczenia wpływu choroby na zachowanie psa bądź do behawiorysty zwierzęcego (zoopsychologa) w przypadku wystąpienia zachowań nietypowych dla gatunku lub groźnych dla otoczenia.
Treser psów zna aktualne wyniki badań naukowych z zakresu psychologii psów. Dobierając metody szkoleniowe unika sprawiania psu dyskomfortu, bólu bądź wywoływania strachu. W swojej pracy kieruje się dobrostanem psów i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi i zwierząt w trakcie zajęć.

Jak wygląda praca tresera psów? To głównie:

  • udzielanie porad i prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o psach;
  • szkolenie psa i jego przewodnika w celu osiągnięcia niekłopotliwego funkcjonowania zwierzęcia w otoczeniu;
  • przygotowywanie psa do celów sportowych;
  • przygotowywanie psa do wykonywania zadań specjalistycznych;
  • ocenianie cech użytkowych psa;
  • ocenianie zagrożenia stwarzanego przez psa dla otoczenia;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz dobrostanem psów.

Dla zawodu tresera psów brak jest formalnych wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. Ze względu na zmienne warunki pracy, złożoność zadań, dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialność za ich skutki wskazane jest wykształcenie średnie o dowolnym kierunku.

Przez pracodawców pożądane jest wykształcenie wyższe o kierunkach: psychologia, psychologia zwierząt, pedagogika, weterynaria lub zootechnika. Kandydaci do wykonywania zawodu tresera psów powinni ukończyć kurs zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kursy organizowane są przez szkoły wyższe, placówki kształcenia ustawicznego, organizacje lub firmy zajmujące się szkoleniem psów i powinny być prowadzone przez osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Kompetencje do wykonywania zawodu tresera psów można również zdobyć w ramach szkoleń wewnętrznych w takich instytucjach jak wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna, służby celne, więzienne czy ratownicze.

Zarobki tresera psów

Osoby, które zaczynają pracę w „psiej branży”, zarabiają średnio 1,5 tys. zł netto. Przychody bardziej doświadczonych mogą sięgać nawet 8 tys. zł. miesięcznie.

Komentarze (0)

No comments found