Jakiego zawodu szukasz?

Zoofizjoterapeuta

Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające stan zdrowia psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego.

Zoofizjoterapeuta

Zoofizjoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia.

Zoofizjoterapeuta przeprowadza wywiad z opiekunem zwierzęcia, wykonuje badanie kliniczne dla potrzeb zoofizjoterapii, a następnie opracowuje indywidualny program usprawniania pacjenta. Podejmuje decyzję o doborze metody fizjoterapeutycznej na podstawie informacji dotyczących leczenia uzyskanych od lekarza weterynarii, opiekuna i własnej oceny stanu pacjenta.
Zoofizjoterapeuta odpowiada za bezpieczeństwo zabiegów terapeutycznych oraz informuje opiekuna o przeciwwskazaniach do poszczególnych form terapii. Przygotowuje pacjenta weterynaryjnego do zabiegów zoofizjoterapeutycznych wykonując: golenie sierści, odtłuszczanie skóry, przemywanie ran, zmianę opatrunków. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i masaże. Monitoruje stan pacjenta weterynaryjnego i dostosowuje program usprawniania do jego aktualnych potrzeb. Przekazuje opiekunowi zalecenia i instrukcje dotyczące postępowania ze zwierzęciem w domu.
Zoofizjoterapeuta prowadzi dokumentację kliniczną pacjenta weterynaryjnego. W razie potrzeby i na prośbę opiekuna zwierzęcia kontaktuje się z prowadzącym leczenie lekarzem weterynarii. W swojej pracy zoofizjoterapeuta musi kierować się dbałością o dobrostan zwierzęcia.

Jak zostać zoofizjoterapeutą?

Kierunek Zoofizjoterapia dostępny jest na jednej z uczelni przyrodniczych.

Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie zoofizjoterapeuty organizowane są przez niepubliczne placówki. Podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organizatora kursu. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wykształcenie średnie o dowolnym kierunku i ukończenie 18 roku życia.

Po zaliczeniu kursu wskazane jest odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Dodatkowym atutem jest posiadanie kwalifikacji w zawodach pokrewnych, np.: Technik fizjoterapii, Technik weterynarii, Zoopsycholog czy Treser psów.

Gdzie pracują zoofizjoterapeuci?

Specjaliści w tej dziedzinie zatrudniani są w klinikach, lecznicach, przychodniach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach i azylach dla zwierząt.

Pracują także w centrach rehabilitacji dzikich zwierząt oraz w zespołach terapeutycznych odpowiedzialnych za przygotowanie programów treningowych dla zwierząt użytkowanych sportowo (psy, konie).

Zoofizjoterapeuci prowadzą również własną działalność gospodarczą.


Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Zamojska
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie