Żaglownik

Żaglownik wykonuje żagle zgodnie z dokumentacją techniczną lub wg projektów samodzielnych.

Na czym polega praca żaglownika? Jego główne zadania to:

  • opracowywanie projektu kształtu żagla (w zależności od przeznaczenia);
  • dobór odpowiednich materiałów na żagiel;
  • trasowanie materiału;
  • wycięcie kształtek z materiału, a następnie zszycie ich oraz odpowiednie wzmocnienie;
  • prace wykończeniowe: wszycie (lub zakucie) remizek, naszycie refbant i umieszczanie reflinek, wstawianie liklin (miękkich lub stalowych), ich obszycie oraz zakończenie;
  • umieszczanie linek trymujących, dobór listew oraz naszycie kieszeni na nie;
  • wykonywanie głowicy (głowic) żagla, wzmocnienie lików;wstawianie foliowych okien w żaglu;
  • wykonywanie numerów żagla, szycie worków, tentów, fartuchów, wiatrochronów, pokrowców na żagle;
  • konserwowanie i naprawianie żagli.

Ile zarabia żaglownik?

Brak wiarygodnych danych na temat wynagrodzenia żaglownika. Podaje się średnią pensję 1680 zł.

Komentarze (0)

No comments found