Collegium Humanum we Wrocławiu

uczelnia niepubliczna, 50-529 Wrocław, ul. Oławska 11, (+) 608 468 629, rekrutacja.wroclaw@humanum.pl

Stypendia - Collegium Humanum we Wrocławiu

Studenci Collegium Humanum mogą wnioskować o przyznanie pomocy materialnej w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi

Wnioski o stypendia i zapomogi należy składać przez Profil Studenta w systemie eHumanum.

W systemie eHumanum (podmenu: Wnioski i regulaminy) znajdują się też regulamin przyznawania pomocy materialnej, dodatkowe informacje i wzory potrzebnej dokumentacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres: stypendia@humanum.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 884 266 683.

Stypendia - informacje ogólne

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia.

Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich

Typy studiów w Polsce

 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Białostocka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie