Szczegółowy opis uczelni
Studia w WIT

Jesteśmy już 20 lat na rynku edukacyjnym

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Pol­skiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.

Misja i cele strategiczne Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się:

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk
 • kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy – dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności
 • umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego)
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Relacje z otoczeniem

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz innymi placówkami PAN. Ścisły związek uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, jak również z innymi placówkami Wydziału Nauk Technicznych PAN, określa charakter studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Dodatkowo uczelnia zatrudnia wykładowców z uczelni krajowych m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki rozwiniętej współpracy zagranicznej do prowadzenia wykładów są zapraszani wybitni profesorowie uczelni zagranicznych, w tym także Polacy mieszkający w Kanadzie, USA i Francji, którzy są twórcami najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie informatyki, technik komputerowych, zarządzania, modelowania matematycznego. Przekazują oni swoje doświadczenia studentom WSISiZ.

Istotna w działalności każdej uczelni jest współpraca z zakładami pracyw realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz staży. WSISiZ podpisała porozumienia owspółpracy w tym zakresie między innymi z: organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi: Krajową Izbą Gospodarczą, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem miasta Milanówek, Centrum im. Adama Smitha, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji i firmami sektora IT: Oracle Polska, Asseco Poland, IBM, Infovide-Matrix SA, MIS, Extor

Począwszy od 2008 roku WSISiZ jest współorganizatorem Letnich praktyk badawczych. Tematem praktyk są zagadnienia z dziedziny matematyki, informatyki i komercjalizacji badań naukowych. Efektem letnich praktyk badawczych jest coroczny udział WSISiZ w Festiwalu Nauki w Warszawie.

Uprawnienia na różnych kierunkach

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma prawo do nadawania tytułu:

 • magistra inżyniera i inżyniera Informatyki
 • magistra, inżyniera i licencjata Zarządzania
 • magistra sztuki i licencjata Grafiki
 • licencjata Administracji

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Polska Akademia Nauk – Patronat

WIT - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

W ramach programu UE Socrates - Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Dlaczego WIT?

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce.

Kształcimy informatyków, grafików i menedżerów.

Nasze atuty to:

 • Nowoczesny program studiów
 • Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wysokie notowania w prestiżowych rankingach
 • Nowoczesna infrastruktura – sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio
 • 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
 • Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta
 • Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • Praktyki studenckie, staże
 • Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych)
 • System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi)
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych
 • Przyjazna atmosfera
Oferta edukacyjna
Studia podyplomowe

Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie:

https://www.wit.edu.pl/studia-podyplomoweRekrutacja na studia

Szczegółowe informacje dotyczące etapów rekrutacji i opłat znajdują się na stronie:

www.wit.edu.pl/rekrutacja

Zapraszamy!

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty, bardzo prosimy o kontakt.

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
II piętro, pok. 226

Adresy i telefony

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Adres: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa
Telefon: 22 34 86 544, Faks: 22 348 65 01
e-mail: wit@wit.edu.pl
www.wit.edu.pl

Biuro Rekrutacji
Pokój: 226
Telefon: 22 348 65 44 Faks: 22 348 65 45
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl

Dziekanat Wydziału Informatyki

Kierunki: Informatyka i Grafika
Pokój: 130
Telefon: 22 348 65 10 Faks: 22 348 65 12
e-mail: d.informatyki@wit.edu.pl

Dziekanat Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania

Kierunki: Zarządzanie i Administracja
Pokój: 133
Telefon: 22 348 65 36 Faks: 22 836 64 27
e-mail: d.zarzadzania@wit.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 8 items.
​Informatyka w Warszawie

​Informatyka w Warszawie

Planujesz studia informatyczne? Zobacz gdzie, za ile możesz studiować informatykę w Warszawie. Poznaj możliwości, jakie…
 Kierunki studiów WIT z certyfikatami

Kierunki studiów WIT z certyfikatami

Wśród wyróżnionych certyfikatem „Studia z Przyszłością” kierunków WIT są: Informatyczne techniki zarządzania, Grafika orazInformatyka. Szczegóły…
WIT po raz kolejny wspiera Warszawskie Dni Informatyki

WIT po raz kolejny wspiera Warszawskie Dni In...

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania po raz kolejny wspiera Warszawskie Dni Informatyki. Udział w…
WSISiZ zaprasza na bezpłatne seminarium nt. ochrony danych osobowych

WSISiZ zaprasza na bezpłatne seminarium nt. o...

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie zaprasza na bezpłatne seminarium „Rola i zadania…
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie - informatyka

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarząd...

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) zaprasza na kierunek informatyka. Uczelnia dysponuje jednym z…
WIT zaprasza na Dzień Otwarty 28 czerwca

WIT zaprasza na Dzień Otwarty 28 czerwca

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania organizuje 28 czerwca Dzień Otwarty. Dla uczestników przewidziano wiele…
Administracja w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Administracja w Wyższej Szkole Informatyki St...

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT rekrutuje na kierunek Administracja. Studia I stopnia są…
Dzień Otwarty w WIT, szczególnie dla dziewczyn

Dzień Otwarty w WIT, szczególnie dla dziewczy...

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT zaprasza na Dzień Otwarty w ramach akcji "Dziewczyny…
Lokalizacja