Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Uczelnię

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje na rynku ponad 20 lat. Misją uczelni jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej naszych studentów i absolwentów.

WSB w Poznaniu posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia podyplomowe (z zakresu m.in. administracji, coachingu, prawa, finansów i rachunkowości, podatków, IT, marketingu, pedagogiki, zarządzania), studia MBA oraz Executive MBA, warsztaty, kursy językowe oraz szkolenia. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Nowoczesna infrastruktura

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w centrum Poznania, w których mieszczą się aule na ponad 1000 miejsc, sale ćwiczeniowe, laboratoria językowe i nowoczesne sale informatyczne.

Extranet

Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu Jednak w WSB w Poznaniu większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej
 • studenci są powiadamiani mailowo o gotowych do odbioru książkach z biblioteki
 • oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są online do e-indeksu
 • plany zajęć i oceny są dostępne online w Extranecie
 • z wykładowcami istnieje możliwość kontaktu mailowego, za pośrednictwem Extranetu lub platformy Moodle.


Moodle

Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia) potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas
Oferta edukacyjna WSB Poznań

W ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu znajdują się:

Kierunki i specjalności STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Administracja

SPECJALNOŚĆ

 • Administracja gospodarcza
 • Administracja i finanse samorządowe
 • Administracja nowoczesnego miasta
 • Administracja publiczna
 • Administracja w służbie zdrowia
 • Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPECJALNOŚĆ

 • Kryminalistyka
 • Służby mundurowe i porządek publiczny
 • Wywiad gospodarczy
 • Zarządzanie kryzysowe

Kierunek: Computer Science - BSc. degree program

SPECJALNOŚĆ

 • Mobile Software Developer
 • Virtual Reality and Multimedia

Kierunek: Engineering Management - BSc. degree program

SPECJALNOŚĆ

 • Production Management
 • Quality Management

Kierunek: Filologia angielska

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE

 • Business translation
 • International business

Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ

 • Bankowość
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
 • Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
 • International business
 • Menedżer finansowy
 • Podatki i doradztwo podatkowe
 • Rachunkowość

Kierunek: Handel międzynarodowy

SPECJALNOŚĆ

 • Biznes międzynarodowy
 • Foreign Trade of Small and Medium – sized Enterprises
 • Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
 • International business

Kierunek: Informatyka

SPECJALNOŚĆ

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • E-commerce
 • Grafika i multimedia
 • Mobile Software Developer
 • Programowanie
 • Virtual Reality and Multimedia
 • Wdrażanie systemów informatycznych SAP

Kierunek: International Trade

SPECJALNOŚĆ

 • Foreign Trade of by Small and Medium-Sized Enterprises
 • International business

Kierunek: Inżynieria zarządzania

SPECJALNOŚĆ

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka
 • Inżynieria zarządzania jakością
 • Inżynieria zarządzania procesami produkcji
 • Production Management
 • Quality Management

Kierunek: Logistyka

SPECJALNOŚĆ

 • Global logistics
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa
 • Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Procesy i projekty logistyczne

Kierunek: Management

SPECJALNOŚĆ

 • Entrepreneurship
 • International Business

Kierunek: Prawo w biznesie

SPECJALNOŚĆ

 • Prawo i finanse
 • Prawo i zarządzanie

Kierunek: Prawo
SPECJALNOŚĆ

 • Działalność organów administracji publicznej
 • Prawo w obrocie gospodarczym
 • Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania

Kierunek: Psychologia w biznesie

SPECJALNOŚĆ

 • Psychologia marketingu i nowych mediów
 • Psychologia menedżera i organizacji
 • Psychologia negocjacji i mediacji
 • Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kierunek: Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ

 • Gastronomia z dietetyką
 • Hotelarstwo
 • Obsługa ruchu lotniczego
 • Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
 • Promocja zdrowia, SPA i wellness

Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ

 • Entrepreneurship
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • International business
 • Menedżer sportu
 • Menedżer sprzedaży
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki i specjalności STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚĆ

 • Bankowość i usługi finansowe
 • Finanse publiczne i podatki
 • Rachunkowość i audyt finansowy
 • Zarządzanie finansami

Kierunek: Turystyka i rekreacja
SPECJALNOŚĆ

 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
 • Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych
 • Menedżer SPA i Wellness
 • Międzynarodowy biznes turystyczny

Kierunek: Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ

 • Coaching i rozwój zawodowy
 • Wycena i zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek: Zarządzanie dla inżynierów
SPECJALNOŚĆ

 • Menedżer IT
 • Menedżer logistyki
 • Zarządzanie strategiczne

Kierunek: Zarządzanie - studia online

SPECJALNOŚĆ

 • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi - online
 • Zarządzanie Projektem – Junior Project Manager – online
  Studia II STOPNIA ze studiami podyplomowymi w WSB są dostępne na dwóch kierunkach:
 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie

STUDIA II STOPNIA Z STUDIAMI PODYPLOMOWYMI

Kierunek

Specjalności kierunku

Studia podyplomowe

Tryb

Zarządzanie

Coaching i rozwój zawodowy

-Psychologia zarządzania

-Studia menedżerskie

Niestacjonarne

Zarządzanie marketingowe

- Innowacyjne zarządzanie marką
- Psychologia zarządzania

Niestacjonarnie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

- Zarządzanie projektem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi

Niestacjonarnie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Kadry i płace

Niestacjonarnie

Finanse i Rachunkowość

Rachunkowość i audyt finansowy

- Conrtolling
- Podatki
- Kadry i płace

Niestacjonarnie

Zarządzanie finansami

- Audyt finansowy i podatkowy
- Studia menedżerskie

Niestacjonarnie

Rekrutacja na studia

Kto może zostać studentem?

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać jeśli ukończyłeś szkołę średnią i możesz udokumentować to świadectwem maturalnym.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zapisać się na studia?

Możesz zrobić to:

 • online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji na studia i przygotuje wypełnione dokumenty,
 • lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową pomoc i miłą obsługę.

Wypełnij formularz. System automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

Co musisz jeszcze zrobić?

Skompletuj dokumenty:

 • podanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis do wglądu
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego
 • ślubowanie

Uzupełnij później!

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Co musisz zrobić?

Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci i przekażą wszelkie niezbędne informacje.

Dlaczego warto u nas studiować?

Dobra organizacja

W Wyższej Szkole Bankowej organizujemy naukę tak, aby maksymalnie ułatwić Tobie łączenie studiów z pracą zawodową. Możesz liczyć na:

 • małą liczba dni zajęciowych
 • minimalną liczba „okienek” i zbędnych przerw
 • zajęcia w dogodnie położonych budynkach.

Extranet

Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu Jednak w WSB w Poznaniu większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej
 • studenci są powiadamiani mailowo o gotowych do odbioru książkach z biblioteki
 • oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są on-line do e-indeksu
 • plany zajęć i oceny są dostępne on-line w Extranecie
 • z wykładowcami istnieje możliwość kontaktu mailowego, za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.

Platforma Moodle

Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia)potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Przyjazna obsługa

Mimo, iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier i Praktyk
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Bibliotek i Czytelnia
 • Dział Płatności i Stypendiów

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również w weekendy.

Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. 61 655 33 33


Biuro Rekrutacji

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

tel. 61 655 33 00


Godziny pracy Biura Rekrutacji:

 • poniedziałek 10:00 - 18:00
 • wtorek 9:00 - 17:00
 • środa 9:00 - 17:00
 • czwartek-piątek 7:00 - 15:00
 • sobota 10:00 - 14:00


e-mail rekrutacja I stopień: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

e-mail: rekrutacja II stopień: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl

e-mail: rekrutacja studia podyplomowe: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 2 items.
​Akademia sprzedawcy – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej

​Akademia sprzedawcy – studia podyplomowe w W...

Akademia sprzedawcy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to odpowiedź na zawodowe potrzeby przedstawicieli handlowych, managerów ds. sprzedaży i wszystkich…
​Dwa dyplomy w dwa lata w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

​Dwa dyplomy w dwa lata w Wyższej Szkole Bank...

Dwa dyplomy w dwa lata? Studia magisterskie z podyplomowymi w ramach jednego toku studiów? Takie możliwości stwarza Wyższa Szkoła Bankowa…

Lokalizacja