Szczegółowy opis uczelni
Poznaj Uczelnię

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa niepublicznych uczelni wyższych w Polsce.

Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym działając w myśl idei work-life balance. Praktyczna wiedza przekazywana przez ekspertów, a także otwartość naszych wykładowców sprawiają, że studia na WSB to czas zdobywania doświadczenia niezbędnego na rynku pracy.

Dobrze wiemy o tym, jakie umiejętności musi nabyć student, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko. Część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem case studies i ma formę warsztatową – rozwiązujesz w ich trakcie realne problemy występujące w firmach. W ten sposób zdobywasz kwalifikacje, których będą wymagać od Ciebie przyszli pracodawcy.

W naszej ofercie na studia I stopnia znajdziesz studia licencjackie oraz inżynierskie oraz kierunki całkowicie w języku angielskim.

W ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu znajdują się:

Kierunki i specjalności

STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

COMPUTER SCIENCE

ENGINEERING MANAGEMENT

ENGLISH PHILOLOGY

FILOLOGIA ANGIELSKA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

INFORMATYKA

INTERNATIONAL TRADE

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

LOGISTYKA

MANAGEMENT

MARKETING I SPRZEDAŻ

PRAWO W BIZNESIE

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

TURYSTYKA I REKREACJA

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE - ONLINE


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PRAWO


STUDIA II STOPNIA

BUSINESS MANAGEMENT

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

INFORMATYKA

LOGISTYKA

PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

TURYSTYKA I REKREACJA

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE - ONLINE

ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW


STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskujesz dzięki temu dodatkowe argumenty w CV za tym, że jesteś osobą aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Finanse i rachunkowość stacjonarne/niestacjonarne

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru: Controlling/ Podatki/ Kadry i płace

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru: Studia menedżerskie / Audyt finansowy i podatkowy

Zarządzanie stacjonarne/niestacjonarne

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru : Psychologia zarządzania

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru : Innowacyjne zarządzanie marką

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru : zarządzanie projektem/ zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru : Kadry i płace

Zarządzanie - studia online

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru :Zwinne zarządzanie usługami online

Kierunki studiów podyplomowych do wyboru :AGILE i SCRUM. Zwinne zarządzanie projektami online

Rekrutacja na studia

Kto może zostać studentem?

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) możesz zostać jeśli ukończyłeś szkołę średnią i możesz udokumentować to świadectwem maturalnym.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Jak zapisać się na studia?

Możesz zrobić to:

 • online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji na studia i przygotuje wypełnione dokumenty,
 • lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową pomoc i miłą obsługę - skontaktuj się 61 655 33 00

Wypełnij formularz. System automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

Co musisz jeszcze zrobić?

Skompletuj dokumenty:

 • kwestionariusz z podaniem (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis do wglądu
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
 • ślubowanie
Dlaczego warto u nas studiować?

Czas na studia, czas na pracę, czas na życie

Będzie Ci łatwiej pogodzić studia z pracą dzięki programom dopasowanym do trybu życia osób aktywnych zawodowo.

Na zajęciach spotkasz uznanych wykładowców akademickich i praktyków biznesu.

Dobra organizacja

W Wyższej Szkole Bankowej organizujemy naukę tak, aby maksymalnie ułatwić Tobie łączenie studiów z pracą zawodową.

Pracownicy administracyjni i wykładowcy przygotowując plany zajęć tworzą je w taki sposób, abyś znalazł czas na wszystko. To dzięki ich pracy studenci studiów niestacjonarnych zajęcia mają tylko w soboty i niedziele, średnio w co drugi weekend, a studenci studiów stacjonarnych – przez 3-4 dni w tygodniu.

Extranet

Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu Jednak w WSB w Poznaniu większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej
 • studenci są powiadamiani mailowo o gotowych do odbioru książkach z biblioteki
 • oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są on-line do e-indeksu
 • plany zajęć i oceny są dostępne on-line w Extranecie
 • z wykładowcami istnieje możliwość kontaktu mailowego, za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.

Platforma Moodle

Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia)potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Przyjazna obsługa

Mimo, iż większość spraw studenckich można załatwić w Extranecie, do dyspozycji studentów pozostają:

 • Dziekanat
 • Biuro Karier i Praktyk
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Bibliotek i Czytelnia
 • Dział Płatności i Stypendiów

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również w weekendy.


Studia podyplomowe

Szczegółowe informacje na temat oferty studiów podyplomowych dostępne są na stronie:


Lista kierunków podyplomowych:

Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

Tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27


Kontakt do Biura Rekrutacji:

I stopnia Tel.: 61 655 33 00 E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

II stopnia Tel.: 61 655 33 00 E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl

SP Tel.: 61 655 33 00 E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl

foreigners Tel.: 61 655 33 00 E-mail:study@wsb.poznan.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 2 items.
​Akademia sprzedawcy – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej

​Akademia sprzedawcy – studia podyplomowe w W...

Akademia sprzedawcy w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to odpowiedź na zawodowe potrzeby przedstawicieli handlowych,…
​Dwa dyplomy w dwa lata w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

​Dwa dyplomy w dwa lata w Wyższej Szkole Bank...

Dwa dyplomy w dwa lata? Studia magisterskie z podyplomowymi w ramach jednego toku studiów? Takie…
Lokalizacja