Budownictwo

Krajobraz za naszymi oknami dynamicznie się zmienia. Wyrastają nowe biurowce, powstają miejskie i podmiejskie osiedla mieszkaniowe, hotele, centra handlowe. Intensywne przemieszczanie towarów i wysoka mobilność społeczeństwa generują zapotrzebowanie na rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej oraz powstawanie nowych, bezpieczniejszych, bardziej przepustowych dróg.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest wykształcenie specjalistów z dziedziny budownictwa, w szczególności w zakresie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.

Budownictwo można studiować na większości uczelni technicznych, a także w wyższych szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe: zawodowe inżynierskie oraz magisterskie. Ze względu na dużą rozpiętość zagadnień związanych z budownictwem, wybór określonej specjalności pozwala na specjalizację w zawężonej dziedzinie.


Jakie specjalności na kierunku budownictwo?

 • drogi i lotniska
 • drogi kolejowe
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa
 • budownictwo energooszczędne
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria produkcji budowlanej
 • budowlano-architektoniczna
 • budownictwo infrastruktury miejskiej
 • energooszczędne technologie w budownictwie
 • architektura w budownictwie
 • budownictwo kolejowe
 • organizacja i ekonomika budownictwa
 • eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami
 • konstrukcje żelbetowe
 • konstrukcje metalowe
 • budownictwo drewniane
 • budownictwo energooszczędne
 • budowa dróg, mostów i autostrad
 • konstrukcje spawane w budownictwie
 • bezpieczeństwo i higiena pracy


Program studiów na kierunku budownictwo

Studenci budownictwa w programie kształcenia mają przykładowo następujące przedmioty nauczania: matematyka i statystyka, fizyka, chemia, geologia, mechanika teoretyczna, metody obliczeniowe, geodezja, geometria wykreślna i rysunek techniczny, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo komunikacyjne, instalacje budowlane, fizyka budowli, hydraulika i hydrologia, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym.

„ - Na pierwszym roku nacisk kładzie się na matematykę oraz "kreskę" - geometrię wykreślną. Pamiętam jak bardzo straszono mnie na początku, więc z perspektywy mogę powiedzieć, że większości rzeczy, które wydają się trudne można się normalnie nauczyć. Oczywiście trzeba w to włożyć trochę pracy. Ponadto nauka odbywa się z tygodnia na tydzień (z projektu na projekt), więc ma się mniej czasu, niż na studiach humanistycznych, gdzie do intensywnej nauki przystępuje się przed sesją” – początki na budownictwie wspomina Marek, student ostatniego roku Politechniki Łódzkiej.

Jaka praca po budownictwie?

Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do projektowania i kierowania wykonawstwem obiektów budownictwa komunalnego, mieszkaniowego, przemysłowego i komunikacyjnego – drogi kołowe, kolejowe, obiekty inżynierskie. Posiadają wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, firmach nadzoru budowlanego, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu, działach firm, zajmujących się marketingiem i promocją materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Inżynier budownictwa może uczestniczyć w wykonywaniu prac w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki i budowy dróg, ulic i autostrad, a także podjąć własną działalność gospodarczą.

Kandydatów planujący studiować budownictwo powinno cechować zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych. Wymogiem są dobre wyniki z matematyki, fizyki i informatyki. Przyszła praca może wymagać dużej dyspozycyjności i gotowości do przebywania w miejscach inwestycji budowlanych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Ważne dla przyszłego inżyniera budownictwa jest zainteresowanie tą dziedziną, dokładność, sumienność, precyzja.


Zobacz także: