Jakiego artykułu szukasz?

Czy studia całkowicie online są legalne?

Przez ostatnie lata studia realizowane w systemie online cieszyły się sporą popularnością wśród kandydatów. Taką formę zdobywania wykształcenia szczególnie upodobały sobie osoby pracujące, mieszkające poza granicami Polski, a także nieco starsze, które maturę mają dawno za sobą, ale życiowe okoliczności spowodowały, że zapragnęły posiąść tytuł licencjata lub magistra.

Czy studia całkowicie online są legalne?

Studia w 100% online nielegalne

Wiele uczelni kusi potencjalnych kandydatów hasłami w stylu: "Studiuj, nie wychodząc z domu", "Ucz się z dowolnego miejsca", "Sam decydujesz, gdzie i kiedy się uczysz".

Tymczasem prawda jest taka, że obecnie studia online (w całości zdalne) NIE są zgodne z prawem.

Ponieważ do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spływa wiele pytań poruszających właśnie tę kwestię, warto odnotować, że aktualnie obowiązujące przepisy wskazują na możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) wyłącznie w OGRANICZONYM zakresie.

To znaczy, że nie można prowadzić studiów w stu procentach zdalnych (online).

Rozporządzenia prawne

Szczegółowe informacje w zakresie dopuszczalnego wymiaru kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawarte są rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2787) – w rozdziale 5. Kształcenie na odległość.

Zgodnie z § 13 rozporządzenia w sprawie studiów liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

 1. 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku studiów o profilu praktycznym,
 2. 75% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.

Jednocześnie zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie studiów, zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:

 1. nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;
 2. dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
 3. zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
 4. studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;
 5. weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce;
 6. studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach.

Należy również wskazać, że w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

Dodatkowe wymagania dotyczące możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przewidziano dla studiów przygotowujących do wykonywania zawodów wymienionych w art. 68 ust. 1 pswn, dla których określono standardy kształcenia.

W przypadku niżej wymienionych zawodów, liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż:

 • nauczyciel (praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość):
  • nauczyciel przedmiotu, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel prowadzący zajęcia i nauczyciel psycholog – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (z wyłączeniem zajęć z przygotowania merytorycznego do nauczania pierwszego/kolejnego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych/kolejnych zajęć oraz zajęć z podyplomowego przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć),
  • nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów,
  • nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel logopeda i nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • lekarz – 20% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • lekarz dentysta – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • farmaceuta – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • pielęgniarka – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych);
 • położna – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych);
 • diagnosta laboratoryjny – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • fizjoterapeuta – 25% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • ratownik medyczny – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • lekarz weterynarii – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;
 • architekt – 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (100% online) są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie