Jakiego artykułu szukasz?

​Dietetyk - zawód z przyszłością

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oferuje studia na kierunku dietetyka. Każdy kandydat na studia już na etapie prowadzonej rekrutacji dokonuje wyboru pomiędzy dwiema specjalnościami: dietetyką stosowaną i dietetyką kliniczną.

​Dietetyk - zawód z przyszłością

Studia na kierunku dietetyka umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o zdrowiu, pozwalającej na kompleksowe podejście do pacjenta. Dietetyka to dziedzina, która cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. Coraz więcej Polaków interesuje się zdrowym i racjonalnym sposobem odżywiania się. Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego żywienia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wiele innych.

Głównym celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie prowadzone w ścisłej korelacji z interesariuszami, ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Odpowiadając tym samym na dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach.

Zasadniczym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

Zawód dietetyka to bez wątpienia ciekawy, przyszłościowy, ale i wymagający zawód. Decydując się na wybór tej ścieżki kariery zawodowej, kandydat powinien wziąć pod uwagę wszelkie wymagania, jakim będzie musiał sprostać w przyszłej pracy. Dietetyk musi wykazać się nie tylko szeroką wiedzą, ale również dobrymi umiejętnościami komunikacji, które zwiększą szanse na powodzenie w pracy z pacjentem.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oferuje dla Państwa studia na kierunku dietetyka na poziomie studiów I stopnia [studia licencjackie]. Każdy kandydat na studia już na etapie prowadzonej rekrutacji dokonuje wyboru pomiędzy dwiema specjalnościami: dietetyką stosowaną i dietetyką kliniczną. Nauka trwająca 6 semestrów [3 lata] kończy się obroną pracy dyplomowej, której tematyka poświęcona jest problematyce wybranej specjalności. Dietetyka w WSIiZ prowadzona jest zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Podsumowując nie ma wątpliwości, że wykształcenie w zakresie dietetyki i żywienia to szansa na ciekawy zawód i nieustanny rozwój!

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie