Jakiego artykułu szukasz?

​Idealiści pod krawatem, czyli specjaliści od CSR-u

Studia podyplomowe w Collegium Civitas pozwolą Ci zostać Managerem ds. CSR. Osoba taka ustala strategię działań CSR i wpisuje ją w całościową strategię firmy, a następnie dba o jej realizację.

​Idealiści pod krawatem, czyli specjaliści od CSR-u

Jeżeli w pracy cenisz możliwość samorealizacji i zależy ci na prowadzeniu projektów mających realny wpływ na otoczenie oraz poprawę jakości życia różnych grup społecznych, warto rozważyć karierę na stanowisku związanym z CSR – społeczną odpowiedzialnością biznesu. To niewątpliwie jeden z zawodów przyszłości, jak żaden inny pozwalający łączyć wartości z praktyką biznesową.

Zmiany generacyjne pociągają za sobą również te gospodarcze i na rynku pracy. Za chwilę większość pracowników będą stanowili tzw. millenialsi (nazywani też Pokoleniem Y), urodzeni w latach 1984-1997, lub pokolenia jeszcze młodsze. Wraz z nimi pojawiają się nowe zachowania i potrzeby, na które reagować muszą pracodawcy – jeśli nie chcą stracić pracowników, a także wielkie marki – jeśli chcą utrzymać lojalność konsumentów. To właśnie doskonały moment, aby skierować swoje zawodowe zainteresowania w stronę kariery na ścieżce CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlaczego?

Zmiany priorytetów

Badania wyraźnie pokazują, że millenialsi mają zupełnie inne potrzeby niż np. urodzeni tuż po wojnie tzw. baby boomers (1946-1964). Uważają, że biznes ma – a przynajmniej powinien mieć – pozytywny wpływ na społeczeństwo. Jak czytamy w raporcie: „Prawie dziewięć na dziesięć [ankietowanych millenialsów] (87%) uważa, że sukces firmy powinien być mierzony nie tylko wynikami finansowymi”[1]. Wierzą też, że biznes powinien być coraz bardziej etyczny, brać większą odpowiedzialność za swoje działania i dążyć do poprawy jakości życia różnych grup społecznych, które są jego interesariuszami.

I tu właśnie do akcji wkracza specjalista, konsultant lub manager ds. CSR. To on ustala strategię działań CSR i wpisuje ją w całościową strategię firmy, a następnie dba o jej realizację. Firmy, chcąc budować silne marki, muszą wykazać się konkretnymi działaniami w zakresie CSR przed pracownikami i klientami. Przedsiębiorstwa, dla których potrzeby Pokolenia Y są często dużym i nowym wyzwaniem, potrzebują w tym celu wykwalifikowanych menadżerów, którzy pokierują procesami związanymi z CSR. Dlatego też coraz chętniej inwestują w dokształcanie swoich pracowników w tym zakresie lub aktywnie poszukują specjalistów na rynku.

Jak zostać specjalistą ds. społecznej odpowiedzialności biznesu?

Warto postawić na kształcenie kierunkowe, gdyż specjalista ds. CSR to profesja stosunkowo nowa, wymagająca zdobycia dobrych podstaw teoretycznych i praktycznego wsparcia ze strony doświadczonych managerów. Studia to najlepsze rozwiązanie zarówno dla osób, które chcą zmienić ścieżkę kariery i szukają ciekawych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, jak i dla specjalistów oraz managerów, którzy chcą połączyć aspekt wdrażania wartości i wysokich standardów etycznych ze skutecznym zarządzaniem procesami i projektami w organizacjach.

Studia z zakresu CSR oferuje m.in. warszawskie Collegium Civitas.

– W tym roku już po raz szósty uruchamiamy rekrutację na studia podyplomowe Manager CSR. Collegium Civitas cyklicznie aktualizuje swoją ofertę w oparciu o przewidywane trendy i zmiany na rynku pracy. Dlatego też, chcąc kształcić przyszłych liderów życia społecznego i gospodarczego, rozpoczęliśmy współpracę z liderem w tym temacie, firmą edukacyjno-doradczą CSRinfo, i w 2014 roku uruchomiliśmy pierwszą edycję studiów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu– mówi Marta Rogalska, specjalista ds. PR w Collegium Civitas. – Opracowany program studiów został doceniony przez ekspertów. Studia Manager CSR otrzymały nagrodę i akredytację w programie „Studia z przyszłością” za dopasowany do rynku pracy i oczekiwań oraz wyzwań gospodarczych program nauczania – dodaje. W podobnym tonie co do zapotrzebowania na specjalistów ds. CSR wypowiadają się eksperci, np. Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu: – Obserwowany przez nas rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość tego zawodu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli co?

CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, zakłada, że przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe, na które wpływ – pośredni lub bezpośredni – ma ich działalność. Wiąże się to z założeniami zrównoważonego rozwoju, czyli takiego zarządzania rozwojem przedsiębiorstw, które pozwala na zaspokajanie potrzeb i rozwój gospodarczy z myślą o zachowaniu „zasobów” dla przyszłych pokoleń. Jest to niezwykle istotna kwestia, zwłaszcza w obliczu toczącej się aktualnie dyskusji o największym wyzwaniu XXI, za jakie uważa się zmiany klimatyczne wywołane właśnie działalnością człowieka. Zwiększenie odpowiedzialności wielkiego biznesu za otoczenie, na które oddziałuje, jest w tym aspekcie rzeczą niezbędną.

Specjalista ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, czyli kto?

W 2019 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o wpisaniu zawodu „specjalista ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” do oficjalnej ministerialnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Eksperci zwracają uwagę, że szczególnie ważne jest umieszczenie tego stanowiska w grupie „specjalistów do spraw zarządzania i organizacji”, gdyż kluczowe dla sprawnej działalności menadżera ds. CSR jest zrozumienie jego działań i wsparcie ze strony decydentów. Powinno to więc być stanowisko umieszczone możliwie wysoko w hierarchii firmowych stanowisk, w bezpośredniej współpracy z zarządem.

Kim jest specjalista ds. CSR?

Choć nie ma jednego i ścisłego profilu kandydata, to bez wątpienia osoby pracujące na różnych stanowiskach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu powinny charakteryzować się: otwartością, kreatywnością i umiejętnością współpracy. Forum Odpowiedzialnego Rozwoju na swojej stronie zwraca także uwagę na fakt, że osoby takie powinny cechować wysokie standardy etyczne. Jednocześnie muszą one posiadać również twarde kompetencje zarządcze oraz znać narzędzia pozwalające zarządzać zmianą i sprawnie realizować projekty.

Manager CSR to osoba, która łączy idee i wartości z praktycznym i menadżerskim podejściem. Dlatego głównym celem naszych studiów jest wyposażenie kadry menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjachmówi Liliana Anam, kierownik studiów Manager CSR w Collegium Civitas i założycielka firmy szkoleniowo-doradczej CSRinfo.

Powiązane treści

​Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas w Warszawie
​Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas w Warszawie
​Nowości w ofercie studiów podyplomowych w Collegium Civitas
​Nowości w ofercie studiów podyplomowych w Collegium Civitas
​Nowoczesne zarządzanie prywatną placówką ochrony zdrowia w Collegium Civitas
​Nowoczesne zarządzanie prywatną placówką ochrony zdrowia w Collegium Civitas
​Nowe propozycje studiów podyplomowych w Collegium Civitas
​Nowe propozycje studiów podyplomowych w Collegium Civitas
​Coachingu Zdrowia i Żywienia – studia podyplomowe w Collegium Civitas
​Coachingu Zdrowia i Żywienia – studia podyplomowe w Collegium Civitas
Studia podyplomowe Art in Practice w Collegium Civitas
Studia podyplomowe Art in Practice w Collegium Civitas
​Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas
​Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas
Absolwenci Collegium Civitas zarabiają najlepiej
Absolwenci Collegium Civitas zarabiają najlepiej

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu