​Inżynieria biomedyczna – kierunek na miarę czasów

Do walki z pandemią włączyło się wiele środowisk.

Także społeczność akademicka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zareagowała na trudną sytuację, związaną z brakiem specjalistycznych urządzeń ratujących życie chorym na koronawirusa.

Dlatego naukowcy z Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej we współpracy z ekspertami medycznymi i przedsiębiorcami stworzyli prototyp respiratora.

Jest to nie tylko przykład integracji różnych środowisk dla realizacji społecznie istotnego celu do walki z COVID-19, ale też dowód na to, jak ważna w dzisiejszych czasach jest inżynieria biomedyczna.


Inżynieria biomedyczna na UTP w Bydgoszczy

Ten opierający się na nieustannie zmieniającej się technologii innowacyjny kierunek, już od 10 lat istnieje na UTP w Bydgoszczy i jest realizowany wspólnie z Collegium Medicum UMK w Toruniu. Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obok inżynierii genetycznej, kierunek ten można zaliczyć do jednego z głównych czynników decydujących o postępie w medycynie. Obecna sytuacja pandemii, w której znalazł się świat pokazuje, jak wiele wyzwań stoi przed inżynierią biomedyczną.

Inżynieria biomedyczna, to jest nieprawdopodobnie nośny kierunek, który zajmuje się obszarem techniki wspomagającym medycynę. To inżynierowie z tego obszaru zajmują się protezami i endoprotezami, aparaturą diagnostyczną, terapeutyczną taką, jaką jest respirator tłumaczy prof. dr inż. hab. Tomasz Topoliński i dodaje – Jest to dość trudny kierunek, który wymaga interdyscyplinarności.Znaczna część zajęć odbywa się w szpitalu, studenci mają więc kontakt z pacjentem. Wykładowcy z Collegium Medicum pomagają zrozumieć kwestie medyczne, dotknąć ludzkich spraw, by potem studenci mogli przenieść to na obszar techniczny. Trudno wyobrazić sobie współczesną medycynę bez aparatów do rentgena, rezonansu, diagnostyki analitycznej. Twórcami tych urządzeń są inżynierowie.


Inżynier Biomedyczny w zależności od specjalizacji może zająć się zagadnieniami mechanicznymi, elektroniką, biomechaniką ciała ludzkiego (i nie tylko ludzkiego), informatyką medyczną, sztuczną inteligencją i wieloma innymi. Nowoczesne urządzenia wzmacniające możliwości człowieka, także mogą i powinny być jego dziełem. Należą do nich m.in.: poprawa systemu monitorowania pacjentów, rozwój w zakresie komputerowego obrazowania medycznego, a także postęp w tworzeniu implantów i sztucznych narządów, protez neuronowych i systemów podtrzymywania życia.

Inżynieria biomedyczna ma ogromne perspektywy rozwoju i także dlatego jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków kształcenia najlepszych światowych uczelni wyższych. Zapotrzebowanie na specjalistów tej branży stale wzrasta. Przeprowadzone przez magazyn U.S. New & World Report badania dowodzą, że Inżynieria biomedyczna to najlepsza ścieżka wyboru zawodowego (2011rok) i do dzisiaj to się nie zmienia.


Zobacz także Prezentację UTP w portalu

Więcej informacji o kierunku Inżynieria biomedyczna - TUTAJ