Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, biologicznych i medycznych. Jest głównym czynnikiem decydującym o rozwoju medycyny.

Celem studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów, ortotyki i protetyki. Nauczysz się korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Będziesz przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania i projektowania aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną

Kierunek dostarcza informacji na temat systemów biologicznych (np. aparatu genetycznego, systemu immunologicznego, mechanizmów oddziaływania) i zasad ich funkcjonowania.

Przykładowe specjalności oferowane na inżynierii biomedycznej:

 • konstrukcje i materiały medyczne
 • wspomaganie komputerowe w medycynie
 • informatyka w medycynie
 • nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny
 • informatyka medyczna
 • inżynieria biomateriałów
 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna
 • biomechanika
 • inżynieria telemedyczna
 • elektronika medyczna
 • optyka biomedyczna.
Dla kogo studia na kierunku Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to kierunek dla osób, które chcą wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom.

Kandydaci powinni interesować się zagadnieniami z zakresu medycyny, fizyki, biologii, mieć dodatkowo zmysł techniczny.

Techniczne studia wymagają predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria biomedyczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna:

 • materiały konstrukcyjne
 • programowanie komputerów
 • mechanika techniczna
 • biomateriały
 • biochemia i podstawy biosensorów
 • elektrotechnika i elektronika
 • technika mikroprocesorowa w medycynie
 • biomechanika
 • medyczne sygnały diagnostyczne
 • implanty i sztuczne narządy
 • techniki obrazowania medycznego
 • elektroniczna aparatura medyczna
 • biofizyka.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria biomedyczna

Rekrutacja na inżynierię biomedyczną odbywa się na postawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnie.

Najczęściej są to:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka/fizyka i astronomia
 • matematyka
 • język polski
 • język obcy.

Kandydaci wybierają jeden, lub kilka przedmiotów. Wyniki na poziomie rozszerzonym pozwalają zdobyć więcej punktów.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria biomedyczna

Absolwenci inżynierii biomedycznej są ekspertami, którzy swoją specjalistyczną wiedzę mogą wykorzystać w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i technologią urządzeń mechanicznych w tym medycznych
 • jednostkach odbioru handlowego
 • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej
 • jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających pacjenta
 • firmach informatycznych oraz jednostkach tworzących interfejs do systemów sieciowych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną
 • jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia
 • na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych
 • firmach realizujących zaopatrzenie ortopedyczne, sprzedaż lub działania marketingowe na rynku usług medycznych
 • na stanowiskach wymagające wiedzy w zakresie systemów komputerowych, wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetyki, medycznych systemów informacyjnych oraz systemów ekspertowych.
Opinie o kierunku Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarne studia przygotowujące specjalistów do pracy w służbie medycynie.

Zaawansowany rozwój technologii pozwala na ulepszanie diagnostyki i leczenia dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań inżynierskich.

Krótki poradnik dla początkujących studentów inżynierii biomedycznej i tych, którzy rozważają ten kierunek studiów przygotował Szymon:

https://szymonsiecinski.wordpress.com/category/inzynieria-biomedyczna/page/2/.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria biomedyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria biomedyczna
Total 16 items.
W których miastach można studiować Inżynieria biomedyczna

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found