Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, biologicznych i medycznych. Jest głównym czynnikiem decydującym o rozwoju medycyny.

Kierunek dostarcza informacji na temat systemów biologicznych (np. aparatu genetycznego, systemu immunologicznego, mechanizmów oddziaływania) i zasad ich funkcjonowania. Lepsze zrozumienie kwestii pracy narządów lub ich układów zapewniają bioinformatyczne techniki nauczania, dlatego studenci poszerzają swoją wiedzę za pomocą komputerów oraz specjalnych modeli.

Przykładowe przedmioty na inżynierii biomedycznej: modelowanie procesów fizjologicznych, biomateriały, obrazowanie medyczne, techniki medyczne, informatyka kliniczna.

Specjalności oferowane na inżynierii biomedycznej:

 • optyka biomedyczna
 • informatyka biomedyczna
 • elektronika medyczna
 • chemia w medycynie
 • biomateriały
 • nanotechnologie biomedyczne
 • aparatura medyczna
 • systemy diagnostyczne i terapeutyczne
 • inżynieria kliniczna
 • biomechanika urazów
 • biomechanika inżynierska
 • inżynieria medyczna
 • informatyka w medycynie
 • inżynieria rehabilitacyjna
 • fizyka w medycynie
 • materiały medyczne
 • biomechanika stomatologiczna
 • inżynieria wyrobów medycznych

Absolwenci inżynierii biomedycznej są idealnymi kandydatami na pracowników zakładów zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz terapeutycznej. Po ukończeniu studiów można również pracować w szpitalach i zespołach lecznictwa. Można też znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczo-rozwojowych, małych i średnich przedsiębiorstwach, koncernach, firmach outsourcingowych, jednostkach ochrony zdrowia, laboratoriach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 18 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,

Komentarze (0)

Brak komentarzy