Kulturoznawstwo to studia dla osób ciekawych świata, otwartych na to, co obce, gotowych skonfrontować to, co znane z odmiennością i różnorodnością kulturową współczesnego i minionego świata.

Interdyscyplinarne studia łączą wiedzę z zakresu kultury, psychologii, religii, polityki. Przygotowują do samodzielnego analizowania i oceniania zjawisk, wydarzeń, dzieł sztuki z uwzględnieniem ich kontekstu społecznego, historycznego, politycznego, itp.

Pozwalają na poruszanie się w przestrzeni kultury popularnej i nowych mediów, zapoznają z narzędziami zarządzania instytucjami kultury i promowania wydarzeń kulturalnych. Często słyszy się zarzuty, że to kierunek, który nie przygotowuje do konkretnej pracy.

Lenka uważa, że „po studiach ma się ogromna wiedzę, nie jest to może konkretny zawód, ale daje szerokie spojrzenie na wiele kwestii, stanowi solidne podłoże intelektualne i pozwala na pojmowanie kultury wieloaspektowo”.

Kulturoznawstwo można studiować na uniwersytetach oraz w niepublicznych szkołach wyższych. Studia są dwustopniowe.

Specjalności, jakie można wybrać studiując kulturoznawstwo, to przykładowo:

 • religioznawstwo
 • dialog w kulturze europejskiej
 • kultura chrześcijańska
 • komunikacja międzykulturowa
 • nowe media
 • filmoznawstwo
 • teatrologia
 • literaturoznawstwo międzykulturowe
 • twórcze pisania
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • menedżer kultury
 • sztuki audiowizualne
 • kultura medialna
 • dziennikarstwo i monitoring medialny
 • grafika projektowa
 • projekty multimedialne
 • zarządzanie instytucjami kultury

Program studiów na kierunku kulturoznawstwo przewiduje m.in. następujące przedmioty: wstęp do kulturoznawstwa, historia filozofii, animacja kultur lokalnych, historia kultury, historia filmu, historia teatru i widowiska, socjologia kultury, historia sztuki, historia nauk o kulturze, wiedza o literaturze, filozofia współczesna, teatr jako performans, krytyka i promocja sztuki, wiedza o teatrze.

Studenci poznają takie obszary, jak; podstawy komunikacji międzykulturowej, kultura audiowizualna, filozofia mediów, metody badań społecznych, wiedza o kulturze miasta, wiedza o kulturach tradycyjnych, zarządzanie instytucjami kultury, wiedza o obyczaju, technologie informacyjne, tożsamości kulturowe, krytyka i promocja sztuki, historia muzyki, podstawy marketingu, historia mody, analiza dzieła filmowego, kultura języka i retoryka, sztuka reklamy, rynek sztuki, religioznawstwo, wiedza o moralności, ochrona własności intelektualnej, semiotyka kultury, marki, znaki i ikony.

„ - Ćwiczenia są w 100% fenomenalne. Możemy na nich podyskutować o wszystkim (co jest związane z kierunkiem studiów oczywiście), wyrazić swoje zdanie nie bojąc się, że zostaniemy za to skrytykowani. Panuje miła atmosfera. Kierunek ten jest niezwykle kreatywny. Uczymy się rozmaitych rzeczy dotyczących tradycji i kultury, ale nie tylko. W grę wchodzi np. logika, która "przygotowuje" umysł do poprawnego argumentowania. Na przedmiocie "formy animacji kulturalnej" uczymy się pisania projektów animacyjnych, a muszę nadmienić, iż jest to bardzo przydatna umiejętność pozwalająca skupić się na jednostce społecznej i jej potrzebach kulturalnych. Na uwagę zasługuje "historia filmu", gdzie dowiadujemy się, jakie były początki kamery czy aparatu fotograficznego. Na studiach poznajemy współczesne media, sposoby ich oddziaływań, znaczenie, jakie pełnią we współczesnym świecie. Mamy zajęcia z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, regionalistyki. Podczas większości zajęć towarzyszy nam refleksja o kulturze i to się zwyczajnie czuje. Jestem przekonany, że każdy na tym kierunku znajdzie coś dla siebie” - swoim entuzjazmem związanym ze studiami na kulturoznawstwie na UAM dzieli się Hubert.

Studenci odbywają praktyki w instytucjach medialnych, kulturalnych, artystycznych, czy przedsiębiorstwach realizujących działania zbieżne z kierunkiem studiów lub specjalnością.

Przykładowe miejsca pracy dla absolwenta kulturoznawstwa to agencje artystyczne, instytucje kultury, teatry, kina, galerie, muzea, biblioteki, agencje reklamowe, agencje organizujące imprezy masowe (koncerty, festiwale filmowe, teatralne), szeroko pojęte media (telewizja, radio, czasopisma, portale internetowe), administracja samorządowa.

W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci mogą pracować w charakterze dziennikarzy kulturalnych, krytyków i komentatorów kultury, organizatorów eventów, animatorów kulturalnych, rzeczników prasowych, specjalistów ds. PR, specjalistów ds. wizerunku firmy.