Jakiego artykułu szukasz?

Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje

Na przestrzeni lat zmieniały się zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych. Jak obecnie wygląda matura? Jakie przedmioty są obowiązkowe? Szczegóły sprawdź poniżej.


Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje

Drodzy Maturzyści - poniżej przedstawiamy Wam najważniejsze informacje na temat egzaminu dojrzałości, który będziecie zdawać.

Krytykowana prezentacja maturalna z języka polskiego odchodzi w zapomnienie.

Obowiązkowy będzie egzamin pisemny z dodatkowego przedmiotu.

Jakie przedmioty na maturze?

Maturzyści będą zdawać, podobnie jak dotychczas, trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego
 • matematyki

Egzaminy te będą przeprowadzane na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu.

Ważna zmiana polega na tym, że maturzysta będzie zobowiązany przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.

Do tej pory takiego obowiązku nie było, co skutkowało tym, że co trzeci maturzysta nie zdawał ani jednego przedmiotu dodatkowego.

W grupie przedmiotów do wyboru znajdą się następujące przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • historia muzyki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • języki mniejszości narodowych i etnicznych
 • język regionalny
 • języki obce nowożytne
 • matematyka
 • język polski

Egzaminy z przedmiotu do wyboru będą zdawane na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu rozszerzonemu. Maturzysta może wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:

 • angielskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • włoskiego

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

Ustny na nowych zasadach

Zmieni się formuła egzaminu z języka polskiego. Porzucony został system przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie ono dotyczyć fragment tekstów - literackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji. Maturzysta będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury.

W nowej formule egzaminu pojawią się też nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie.

Zmieniono zasady oceniania tekstów maturzystów na pisemnym egzaminie z języka polskiego. Będą one oceniane całościowo. Zrezygnowano z tak zwanego "klucza odpowiedzi". Ma to stymulować uczniów do tworzenia kreatywnych wypowiedzi oraz nieszablonowego myślenia.

Ile trzeba mieć punktów?

Aby uzyskać maturę abiturient będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej będzie zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Ma on służyć tylko przy rekrutacji na studia.

Inna będzie forma przedstawiania wyników na świadectwach maturalnych. Oprócz podsumowania wyrażonego w procentach, pojawi się także skala centylowa, która pokaże, ilu maturzystów osiągnęło ten sam lub lepszy wynik. Powyższa modyfikacja może się okazać bardzo pomocna podczas procesu rekrutacyjnego w szkołach wyższych.

Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.Powiązane treści

Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Jak pokonać strach przed trudnym zadaniem - maturą?
Jak pokonać strach przed trudnym zadaniem - maturą?
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Trening głosu nie tylko dla maturzysty i studenta, czyli jak mówić pewnie i wyraźnie
Trening głosu nie tylko dla maturzysty i studenta, czyli jak mówić pewnie i wyraźnie
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Szybsze czytanie to szybsza nauka, warto wiedzieć przed maturą
Szybsze czytanie to szybsza nauka, warto wiedzieć przed maturą
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Nowa ustna matura z języka polskiego
Nowa ustna matura z języka polskiego
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
​Maturalna statystyka
​Maturalna statystyka
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Maturzysto, Studencie - ​ucz się z mapą myśli
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Matura pisemna z języka polskiego
Matura pisemna z języka polskiego
Przesądy maturalne, czyli kopniak, coś czerwonego i pożyczonego
Przesądy maturalne, czyli kopniak, coś czerwonego i pożyczonego
Matura ustna z języka obcego od 2015
Matura ustna z języka obcego od 2015
Ostateczne deklaracje maturalne
Ostateczne deklaracje maturalne
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego

Komentarze (0)

brak komentarzy…