Jakiego artykułu szukasz?

​Najwyższa kategoria naukowa A+ w dyscyplinie nauki prawne dla Uczelni Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otrzymała najwyższą możliwą kategorię A+ i ma aktualnie status wiodącego ośrodka naukowego w dyscyplinie nauki prawne. Ważnym punktem przyjętej strategii działania wydziału są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa.

​Najwyższa kategoria naukowa A+ w dyscyplinie nauki prawne dla Uczelni Łazarskiego

Kategoria A+

Prestiżową kategorię A+, oznaczającą poziom wiodący, otrzymują nieliczne jednostki spełniające wymagania kategorii A w swojej dyscyplinie naukowej, które wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem i międzynarodowym zasięgiem badań.

- Przyznana kategoria A+ jest świadectwem rangi Uczelni Łazarskiego jako ośrodka badawczego. Utwierdza naszą wysoką pozycję w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, a także zapewnia liczne uprawnienia i stawia nas w pozycji lidera mogącego tworzyć krajowe i międzynarodowe konsorcja oraz ubiegać się o wysokie środki na badania naukowe – powiedziała dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Kategoria naukowa A+ (poziom wiodący w skali kraju) została przyznana Uczelni Łazarskiego przez ministra edukacji i nauki na podstawie kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzanej co cztery lata przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jednostki te porównywane są na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego poziom naukowy, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływu działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kategoria A+ została przyznana uczelni na podstawie oceny działalności naukowej w latach 2017-2021 na okres następnych czterech lat (2022-2025).

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego rozpoczął działalność w 1997 roku. Przez 25 lat wykształcił 8300 absolwentów, w tym ponad 6200 absolwentów prawa. Kluczowe dla jego rozwoju było połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Wydział jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Badania naukowe prowadzone są zarówno indywidualnie, jak i w ramach międzynarodowych zespołów badawczych.

- Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz dbałość o rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy z biznesem i w biznesie. Niezwykle ważnym punktem naszej strategii rozwoju jest umacnianie naszej pozycji silnego i rozpoznawalnego ośrodka naukowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. W planach na najbliższe lata mamy między innymi rozwój w kierunku prawa ochrony zdrowia, sztucznej inteligencji oraz IT, a także kontynuację rozwoju oferty związanej z lotnictwem - dodaje dr hab. Anna Konert.

Ważnym punktem przyjętej strategii działania wydziału są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa. Gwarancją sukcesu okazały się również unikalne i nowoczesne kierunki oraz specjalizacje pożądane wśród pracodawcówi dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Rozwój oferty dydaktycznej

Uczelnia Łazarskiego kształci nie tylko do tzw. zawodów togowych, lecz przygotowuje także absolwentów do specjalizacji i zawodów, które związane są z bardzo szybko następującymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Wydział dynamicznie rozwija ofertę przedmiotów, specjalizacji i kierunków na rynku lotniczym, IT, ochrony zdrowia czy w biznesie międzynarodowym.

Zajęcia na konwersatoriach i ćwiczeniach są coraz częściej „odwrócone”, tj. oparte na kazusach i przypadkach. Prowadzą je przygotowani do nich wcześniej studenci, a wykładowcy są moderatorami. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwala studentom pozyskać dodatkową wiedzę oraz umiejętności miękkie.

Przy wydziale funkcjonują rady ekspertów złożone z szefów i partnerów polskich oraz zagranicznych kancelarii działających w Polsce, a zmiany koncepcji i programu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów są z nimi konsultowane. W ten sposób wydział dba o jakość kształcenia, reagując na potrzeby rynku oraz analizując sektor usług prawnych.

- Od kilku miesięcy pracujemy nad wprowadzeniem na naszym wydziale innowacyjnej metody nauczania problemowego, czyli PBL, dzięki której nasi studenci uczą się, jak stosować przepisy w praktyce. Chcemy, by nasz student był osobą wszechstronnie wykształconą, rozumiejącą współczesny świat, a po studiach stał się poszukiwanym na rynku pracownikiem. Dziś rola prawnika nie polega bowiem na tym, by gonić rzeczywistość, ale by ją przewidywać - uzupełnia Anna Konert.

Kierunki studiów

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego studenci mogą podjąć studia jednolite magisterskie - Prawo (stacjonarne / niestacjonarne), studia I stopnia: Administracja (niestacjonarne), Law in International Relations and Business (stacjonarne) oraz Aviation Law and Professional Pilot Licence (stacjonarne), studia II stopnia: Prawo w biznesie (niestacjonarne) i nowy kierunek (od 2023/2024) Prawo w IT(niestacjonarne).

Prawo w IT to kierunek studiów II stopnia dla osób, które współpracują lub zamierzają rozpocząć współpracę z podmiotami szeroko rozumianego sektora IT (Information Technology), czyli sektora Technologii Informacyjnej; które zamierzają specjalizować się w pracy i obsłudze sektora nowoczesnych technologii, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, software house’ów, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie.

Uruchomienie studiów jest związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na wsparcie prawne dla firm dostarczających usługi, produkty i procesy z obszaru IT oraz software house’ów. Studenci zapoznają się z aspektami prawnymi nowych technologii, ale też własności intelektualnej, zarówno w firmach tworzących, jak i zamawiających oprogramowanie, opanują rozwiązania IC, a w szczególności blockchain, AI, BIG DATA, licencje open source i open content.

Badania na światowym poziomie

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania naukowe mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Rezultaty badań są publikowane w prestiżowych wydawnictwach (Routledge, Edward Elgar, Brill, Palgrave, czy Peter Lang) i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Efektem prowadzonych badań naukowych są również liczne wystąpienia pracowników wydziału podczas konferencji i seminariów naukowych w kraju i za granicą, a także intensywna współpraca naukowa z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pozostałe dyscypliny naukowe

Uczelnia Łazarskiego została wysoko oceniona we wszystkich czterech dyscyplinach, w których prowadzi działalność naukową:

 • ekonomia i finanse (B+)
 • nauki medyczne (B+)
 • nauki o polityce i administracji (B+)
 • nauki prawne (A+)

Zobacz także Prezentację Uczelni Łazarskiego w portalu

Powiązane treści

Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach