Jakiego artykułu szukasz?

​Najwyższa kategoria naukowa A+ w dyscyplinie nauki prawne dla Uczelni Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otrzymała najwyższą możliwą kategorię A+ i ma aktualnie status wiodącego ośrodka naukowego w dyscyplinie nauki prawne. Ważnym punktem przyjętej strategii działania wydziału są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa.

​Najwyższa kategoria naukowa A+ w dyscyplinie nauki prawne dla Uczelni Łazarskiego

Kategoria A+

Prestiżową kategorię A+, oznaczającą poziom wiodący, otrzymują nieliczne jednostki spełniające wymagania kategorii A w swojej dyscyplinie naukowej, które wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem i międzynarodowym zasięgiem badań.

- Przyznana kategoria A+ jest świadectwem rangi Uczelni Łazarskiego jako ośrodka badawczego. Utwierdza naszą wysoką pozycję w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, a także zapewnia liczne uprawnienia i stawia nas w pozycji lidera mogącego tworzyć krajowe i międzynarodowe konsorcja oraz ubiegać się o wysokie środki na badania naukowe – powiedziała dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Kategoria naukowa A+ (poziom wiodący w skali kraju) została przyznana Uczelni Łazarskiego przez ministra edukacji i nauki na podstawie kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzanej co cztery lata przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jednostki te porównywane są na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego poziom naukowy, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływu działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kategoria A+ została przyznana uczelni na podstawie oceny działalności naukowej w latach 2017-2021 na okres następnych czterech lat (2022-2025).

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego rozpoczął działalność w 1997 roku. Przez 25 lat wykształcił 8300 absolwentów, w tym ponad 6200 absolwentów prawa. Kluczowe dla jego rozwoju było połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Wydział jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Badania naukowe prowadzone są zarówno indywidualnie, jak i w ramach międzynarodowych zespołów badawczych.

- Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz dbałość o rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy z biznesem i w biznesie. Niezwykle ważnym punktem naszej strategii rozwoju jest umacnianie naszej pozycji silnego i rozpoznawalnego ośrodka naukowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. W planach na najbliższe lata mamy między innymi rozwój w kierunku prawa ochrony zdrowia, sztucznej inteligencji oraz IT, a także kontynuację rozwoju oferty związanej z lotnictwem - dodaje dr hab. Anna Konert.

Ważnym punktem przyjętej strategii działania wydziału są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa. Gwarancją sukcesu okazały się również unikalne i nowoczesne kierunki oraz specjalizacje pożądane wśród pracodawcówi dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Rozwój oferty dydaktycznej

Uczelnia Łazarskiego kształci nie tylko do tzw. zawodów togowych, lecz przygotowuje także absolwentów do specjalizacji i zawodów, które związane są z bardzo szybko następującymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Wydział dynamicznie rozwija ofertę przedmiotów, specjalizacji i kierunków na rynku lotniczym, IT, ochrony zdrowia czy w biznesie międzynarodowym.

Zajęcia na konwersatoriach i ćwiczeniach są coraz częściej „odwrócone”, tj. oparte na kazusach i przypadkach. Prowadzą je przygotowani do nich wcześniej studenci, a wykładowcy są moderatorami. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwala studentom pozyskać dodatkową wiedzę oraz umiejętności miękkie.

Przy wydziale funkcjonują rady ekspertów złożone z szefów i partnerów polskich oraz zagranicznych kancelarii działających w Polsce, a zmiany koncepcji i programu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów są z nimi konsultowane. W ten sposób wydział dba o jakość kształcenia, reagując na potrzeby rynku oraz analizując sektor usług prawnych.

- Od kilku miesięcy pracujemy nad wprowadzeniem na naszym wydziale innowacyjnej metody nauczania problemowego, czyli PBL, dzięki której nasi studenci uczą się, jak stosować przepisy w praktyce. Chcemy, by nasz student był osobą wszechstronnie wykształconą, rozumiejącą współczesny świat, a po studiach stał się poszukiwanym na rynku pracownikiem. Dziś rola prawnika nie polega bowiem na tym, by gonić rzeczywistość, ale by ją przewidywać - uzupełnia Anna Konert.

Kierunki studiów

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego studenci mogą podjąć studia jednolite magisterskie - Prawo (stacjonarne / niestacjonarne), studia I stopnia: Administracja (niestacjonarne), Law in International Relations and Business (stacjonarne) oraz Aviation Law and Professional Pilot Licence (stacjonarne), studia II stopnia: Prawo w biznesie (niestacjonarne) i nowy kierunek (od 2023/2024) Prawo w IT(niestacjonarne).

Prawo w IT to kierunek studiów II stopnia dla osób, które współpracują lub zamierzają rozpocząć współpracę z podmiotami szeroko rozumianego sektora IT (Information Technology), czyli sektora Technologii Informacyjnej; które zamierzają specjalizować się w pracy i obsłudze sektora nowoczesnych technologii, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, software house’ów, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie.

Uruchomienie studiów jest związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na wsparcie prawne dla firm dostarczających usługi, produkty i procesy z obszaru IT oraz software house’ów. Studenci zapoznają się z aspektami prawnymi nowych technologii, ale też własności intelektualnej, zarówno w firmach tworzących, jak i zamawiających oprogramowanie, opanują rozwiązania IC, a w szczególności blockchain, AI, BIG DATA, licencje open source i open content.

Badania na światowym poziomie

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania naukowe mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Rezultaty badań są publikowane w prestiżowych wydawnictwach (Routledge, Edward Elgar, Brill, Palgrave, czy Peter Lang) i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Efektem prowadzonych badań naukowych są również liczne wystąpienia pracowników wydziału podczas konferencji i seminariów naukowych w kraju i za granicą, a także intensywna współpraca naukowa z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pozostałe dyscypliny naukowe

Uczelnia Łazarskiego została wysoko oceniona we wszystkich czterech dyscyplinach, w których prowadzi działalność naukową:

 • ekonomia i finanse (B+)
 • nauki medyczne (B+)
 • nauki o polityce i administracji (B+)
 • nauki prawne (A+)

Zobacz także Prezentację Uczelni Łazarskiego w portalu

Powiązane treści

Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia aktorskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie