Jakiego artykułu szukasz?

Nowości w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Zobacz, jakie nowości w ofercie edukacyjnej przygotowała na najbliższy rok Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile. Szczegóły poniżej.

Nowości w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

W aktualnej ofercie dydaktycznej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile pojawiła się nowa, interdyscyplinarna specjalność studiów magisterskich. Jest to LOGISTYKA TRANSPORTU (na ekonomii), przeznaczona również dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunku transport.

Zdobyte umiejętności i kompetencje, pozwolą zaspokoić zapotrzebowanie rynku na pracowników, potrafiących podejmować skuteczne decyzje na stanowiskach związanych z transportem bądź logistyką.

Absolwenci posiądą poszerzoną wiedzę na temat:

 • nowoczesnych systemów transportowych i logistycznych,
 • projektowania procesów logistycznych,
 • zasad działania spedycji, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej,
 • logistyki i zarządzanie łańcuchami dostaw oraz transportem krajowego i międzynarodowego.

Przedmioty realizowane na specjalności, dotyczą także poszerzonej wiedzy inżynierii procesów przewozowych i logistycznych, funkcjonowania centr logistycznych i magazynów oraz systemów teleinformatycznych występujących w transporcie i logistyce.

Absolwenci specjalności logistyka transportu mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • działach transportu w przedsiębiorstwach,
 • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,
 • specjalistycznych firmach świadczących usługi transportowe bądź logistyczne,
 • zakładach transportu regionalnego i miejskiego,
 • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
 • jednostkach zarządzających bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Humanistów ucieszy z kolei możliwość specjalistycznego kształcenia w zakresie wszechstronnego rozwoju człowieka na różnych etapach życia, w szczególności w zakresie edukacji, opieki, wychowania, terapii i rehabilitacji. To główne cele nowego kierunku studiów - PEDAGOGIKA.

- Najważniejsza jest praktyczność kształcenia. Dlatego też, większość zajęć, w tym wszystkie z grup zajęć do wyboru, będzie realizowana w formie laboratoriów i projektów, prowadzonych w warunkach zbliżonych do naturalnych, realnych. Między innymi przedmioty z obszaru metodyki, diagnozy środowiskowej, wspomagania kompetencji komunikacyjnych, fizjoterapii, realizowane będą w oparciu o specjalistyczne pracownie, wyposażone w nowoczesne oprogramowanie i sprzęt, gwarantujący wysoką jakość i efektywność pracy dydaktycznejpodkreśla dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PUSS, współtwórca nowego kierunku.

Uczelnia otwiera się tym samym na nowe grupy studentów, zorientowanych na zatrudnienie w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.

Kluczowe dla kierunku przedmioty z zakresu metodyki, treningu interpersonalnego, rehabilitacji, profilaktyki społecznej, patologii i resocjalizacji, a także prawa i rozwiązań instytucjonalnych, realizowane będą przez doświadczonych praktyków, kadrę wykładowców ze stopniami naukowymi, a także z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w ważnych instytucjach obszaru opieki, wychowania, terapii, rehabilitacji, leczenia czy resocjalizacji. To samo dotyczy przedmiotów z zakresu: metodologii i statystyki, socjologii, kryminologii, patologii społecznej i resocjalizacji czy też komunikacji społecznej.

- Absolwenci kierunku dysponować będą praktycznymi umiejętnościami w zakresie m.in.: diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego – podkreśla prof. Wojciech Maliszewski.

Co ważne – studia prowadzone będą zarówno jako studia licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie (II stopnia).

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu