Ogrodnictwo

Kiedy robimy zakupy na straganach czy działach warzywno-owocowych w supermarketach, wzrok przyciągają dorodne, pachnące, zdrowo wyglądające okazy. Zaraz zastanawiamy się, czy za ich pięknym, kuszącym wyglądem nie kryją się niekoniecznie zdrowe dla nas technologie upraw.

W dobie boomu zdrowego odżywiania dokładnie sprawdzamy skąd pochodzą kupowane produkty, w cenie są uprawy ekologiczne. Bo to, co trafia do naszych koszyków to „owoc” szeroko rozumianego przemysłu ogrodowo-warzywnego w postaci świeżych warzyw i owoców, przetworów, soków, surówek i sałatek czy kompotów.

Studiowanie ogrodnictwa przygotowuje w zakresie technologii produkcji ogrodniczej, organizacji pracy oraz kierowania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwie ogrodniczym, wdrażania postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie, a także zagospodarowania terenów zieleni oraz kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody.

Studia na kierunku ogrodnictwo prowadzone są na większości uczelni przyrodniczych oraz w wybranych niepublicznych szkołach wyższych. Absolwenci studiów zawodowych otrzymują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Bardzo bogata oferta specjalności pozwala na kształcenie w określonej dziedzinie związanej z ogrodnictwem:

 • kształtowanie terenów zieleni
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • ochrona roślin ogrodniczych
 • produkcja ogrodnicza i zielarska
 • tereny zieleni i dekoracje roślinne
 • ochrona roślin i środowiska przyrodniczego
 • zarządzanie w ogrodnictwie
 • ekoturystyka
 • aerobiologia stosowana
 • doradztwo ogrodnicze
 • analityka i diagnostyka w ogrodnictwie
 • ogrodnictwo z marketingiem
 • sztuka ogrodowa
 • agroekologia i ochrona roślin
 • bioinżynieria
 • sadownictwo i warzywnictwo
 • rośliny ozdobne
 • ekonomika i organizacja ogrodnictwa
 • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin
 • ochrona roślin
 • rośliny warzywne i lecznicze
 • szkółkarstwo ogrodnicze

Przykładowe przedmioty, które mogą się znaleźć w programie studiów, to:

chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, glebo­znawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zago­spodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkółkarstwo, statystyka i doświadczalnictwo, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrona przy­rody, współczesne trendy w ogrodnictwie, matematyka, wiedza ekonomiczno-prawna, dendrologia, fizyka z elementami biofizyki, meteorologia i klimatologia, fauna w krajobrazie, kształtowanie środowiska glebowego, ogrodnictwo w Unii Europejskiej i w Polsce, entomologia, mechanizacja ogrodnictwa, biotechnologia roślin, fitopatologia, inżynieria ogrodnicza, ogólna uprawa roślin ozdobnych, pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych, ogólna i polowa uprawa warzyw, rośliny ozdobne pod osłonami i w gruncie i inne przedmioty związane z konkretną specjalnością.

Program studiów realizowany jest poprzez wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i projektowe, studenci odbywają także obowiązkowe praktyki, polegające przykładowo na sadzeniu kwiatów, etykietowaniu, pielęgnacji drzewek ozdobnych, przycinaniu, palikowaniu, pracach w szklarni: podlewanie, zbiór, sortowanie, pakowanie, prace porządkowe, realizowane w stacjach doświadczalnych, zakładach dydaktycznych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach zajmujących się ogrodnictwem. Praktykę indywidualną studenci mogą odbyć w kraju lub za granicą.

Ukończenie studiów pozwala podjęcie pracy w przetwórstwie owocowo warzywnym, gospodarstwach ogrodniczych, firmach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją ogrodów, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą, szkolnictwie i administracji, a także instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni. Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnego gospodarstwa ogrodniczego czy np. sklepu ogrodowego. Swoją wiedzą mogą dzielić się pracując w czasopismach ogrodniczych.

„ - Jestem tegoroczną absolwentką ogrodnictwa w Krakowie - mówi Monika. Studia są przyjemne i ciekawe, pod warunkiem, że lubi się wszystko, co dotyczy roślin. Z pracą jest różnie. Modne i ciągle przyszłościowe jest projektowanie ogrodów. Dobrze w trakcie studiów zrobić np. kurs florystyczny - to dodatkowe możliwości zawodowe. Wielu moich znajomych pracuje w gospodarstwach ogrodniczych. To jednak tak naprawdę ciężka, fizyczna praca, więc warto rozważyć przed podjęciem studiów, czy tak widzimy swoje życie zawodowe”.