Jakiego artykułu szukasz?

​Studia podyplomowe w WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego

Każdy, kto świadomie planuje ścieżkę kariery i marzy o awansie zawodowym, powinien nieustannie podnosić własne kwalifikacje, korzystając ze studiów podyplomowych, szkoleń, programów MBA.

​Studia podyplomowe w WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego

Dlaczego warto kończyć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług

Studia podyplomowe są propozycją dla osób, które chcą:

 • rozwijać się zawodowo
 • poszerzyć swoje kwalifikacje
 • zdobyć dodatkowe wykształcenie
 • osiągnąć awans zawodowy
 • zwiększyć swoje kompetencje
 • podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy
 • uzyskać wzrost wynagrodzenia.

Niewątpliwym atutem studiów podyplomowych WSHiU są wykładowcy, będący doświadczonymi dydaktykami i praktykami z określonych dziedzin.

Programy studiów konstruowane są przy merytorycznym wsparciu reprezentantów biznesu i odpowiednich instytucji z branży związanych z konkretnym obszarem tematycznym studiów.

Stanowi to gwarancję profesjonalnego przygotowania specjalistów i kadr zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

Kto może rozpocząć studia podyplomowe we WSHiU?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia. To niezwykle popularna forma kształcenia wśród osób pracujących, aktywnych zawodowo, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje lub zmienić branżę, zyskując nowe kompetencje. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych niejednokrotnie staje się przepustką do awansu i wysokich stanowisk managerskich.

Jakie kierunki studiów podyplomowych oferuje WSHiU?

Oferta Uczelni jest bardzo szeroka i obejmuje kilkadziesiąt różnych programów kształcenia podyplomowego. Poniżej prezentujemy obszary tematyczne szkoleń podyplomowych.


STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Przeznaczone są przede wszystkim dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Planujących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów związanych z problematyką studiów, a także zdobycia dodatkowych kompetencji pedagogicznych czy związanych z kierowaniem placówką oświatową.

 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne.
 • Etyka dla nauczycieli.
 • Zarządzanie w oświacie/menedżer oświaty.
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • Nowoczesny marketing.
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem.
 • Logistyka i spedycja.
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Kwalifikacje nauczycielskie.

STUDIA DLA BIZNESU

Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników stanowisk operacyjnych i kierowniczych przedsiębiorstw handlowych, usługowych czy produkcyjnych. Osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, działaniami PR.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace.
 • Zarządzanie projektem i innowacjami.
 • Zarządzanie jakością.
 • Lean management.
 • Marketing i sprzedaż w branży BB.
 • Nowoczesny marketing.
 • Psychologia zarządzania.
 • Zarządzanie i ekonomika w administracji.
 • Negocjacje i mediacje.
 • Innowacyjne zarządzanie marką.

Szczególną kategorię szkoleń biznesowych stanowi Program Executive Master of Business Administration, realizowany przez WSH.

Ta propozycja interdyscyplinarnych studiów łączy wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, administracji. Dodatkowo wyposaża słuchaczy w kompetencje miękkie, pozwalające pogłębić umiejętności menedżerskich.

Program EMBA oferowany przez WSHiU kładzie nacisk na aspekt praktyczny i ścisła współpracę z trenerami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami.

Więcej informacji na temat EMBA znajdziecie - TUTAJ


STUDIA DLA TURYSTYKI

To propozycja dla osób z branży turystycznej oraz osób pragnących zdobyć kwalifikacje, które umożliwiałyby pracę i rozwój w obszarze turystyki, rekreacji, hotelarstwa, zdrowego stylu życia.

 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem.
 • Zarządzanie sportem i rekreacją.
 • Technologia żywności i żywienie człowieka.

STUDIA DLA ADMINISTRACJI

Oferta przeznaczona jest dla pracowników administracji oraz osób pragnących zasilić kadry w strukturach administracji samorządowej czy państwowej.

 • Administracja publiczna - prawo, zarządzanie, administracja.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
 • Zarządzanie i ekonomika w administracji.
 • Zamówienia publiczne.

STUDIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Studia skierowane są dla pracowników oraz kandydatów do mundurowych i cywilnych służb ratowniczych tworzących krajowy system ratowniczo - gaśniczy.

 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
 • Logistyka i spedycja.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Zarządzanie i ekonomika w administracji.

STUDIA DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Studia przewidziane są dla osób planujących rozwój zawodowy w podmiotach i instytucjach sektora ochrony zdrowia.

 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej.


Więcej informacji odnośnie studiów podyplomowych uzyskać można w Biurze Rekrutacji WSHiU:

e-mail:rekrutacja@wshiu.pl

tel.: + 48 61 84 34 796

Powiązane treści
WSHiU rekrutuje na EMBA
WSHiU rekrutuje na EMBA
Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU
Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU
Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU
Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU
Turystyka i rekreacja w WSHiU
Turystyka i rekreacja w WSHiU
Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w WSHiU w Poznaniu
Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w WSHiU w Poznaniu
Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu
Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Studiuj logistykę w WSHiU i zdobądź perspektywiczny zawód
Studiuj logistykę w WSHiU i zdobądź perspektywiczny zawód
​Studia podyplomowe w WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego
​Studia podyplomowe w WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego
​Wybierz studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług
​Wybierz studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług
Podejmij studia podyplomowe i sięgnij po zawodowy sukces
Podejmij studia podyplomowe i sięgnij po zawodowy sukces
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu