Jakiego artykułu szukasz?

WSHiU rekrutuje na EMBA

Master of Business Administration to grupa studiów podyplomowych dedykowanych kadrze zarządzającej, menedżerom z doświadczeniem, osobom zajmującym kierownicze stanowiska.

WSHiU rekrutuje na EMBA

Wybór studiów nie jest łatwym zadaniem. Najlepiej, aby konkretny program dopasować do etapu kariery, kierunku rozwoju, również zainteresowań.


Jakie korzyści daje ukończenie studiów MBA?

Najczęstsze motywy podjęcia kształcenia na tym poziomie to:

 • chęć samorozwoju
 • potrzeba rozwoju zawodowego
 • możliwość konfrontacji nowoczesnej wiedzy z posiadanym doświadczeniem
 • perspektywa awansu zawodowego - dostęp do stanowisk zarezerwowanych dla wyselekcjonowanej grupy menedżerów najwyższego szczebla kierowniczego, najczęściej w firmach międzynarodowych
 • perspektywa zmiany pracy
 • szansa na zwiększenie wynagrodzenia
 • możliwość poszerzenia znajomości o inspirujące, ciekawe, kreatywne osoby
 • szansa zbudowania sieci nowych relacji biznesowych.


Programy MBA

Ze względu na stopień zaawansowania oraz umiędzynarodowienia studentów, wyróżnić można takie programy studiów:

MBA – skupiają się na operacyjnych aspektach zarządzania, skierowane są do młodszej kadry menedżerskiej.

Executive MBA – przeznaczone są dla doświadczonych specjalistów o różnym pochodzeniu, doświadczeniu oraz funkcjach czy stanowiskach.

Globalne studia MBA najczęściej wykorzystują programy łączone między różnymi szkołami i kampusami na całym świecie.

Join MBA – wspólne programy MBA realizowane przez konsorcja kilku uczelni.

W Polsce najpopularniejszymi pozostają studia MBA oraz Executive MBA.


Executive MBA we WSHiU

Obecnie Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu rekrutuje na studia Executive MBA.

Jest to interdyscyplinarny program obejmujący zagadnienia z obszarów zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, niezbędnych w sprawnym, nowoczesnym prowadzeniu biznesu.

Praktyczny charakter studiów gwarantuje zdobycie kompetencji, które mogą być adaptowane w codziennych obowiązkach i strategicznych rozwiązaniach.


Na co słuchacze studiów EMBA w WSHiU w sposób szczególny zwracają uwagę?

To co w zdecydowanej mierze przesądza o powodzeniu tego programu to:

 • doskonale dobrana kadra – praktycy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach, naukowcy, nauczyciele akademiccy renomowanych szkół wyższych
 • na zajęciach wykorzystana jest metodologia ABL
 • wykorzystanie metody networking
 • interaktywna forma zajęć – case study, przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów.

Jak wyglądają studia EMBA w WSHiU?

Program trwa dwa semestry.

Studia realizowane są w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Trwają 2 semestry, łącznie obejmują 300 godzin.

Przewidziane są m.in. następujące przedmioty:

 • zarządzanie strategiczne
 • marketing
 • rachunkowość
 • doktryna jakości
 • ekonomia menedżerska
 • psychologia w zarządzaniu organizacją
 • przywództwo i zarządzanie zmianą
 • negocjacje biznesowe
 • analiza finansowa
 • zarządzanie projektami
 • rachunkowość zarządcza
 • zarządzanie procesami i jakością
 • public relations
 • human resources.


Jak zostać słuchaczem EMBA w WSHiU?

Studia dedykowane są absolwentom studiów I lub II stopnia, posiadających doświadczenie w zakresie zarządzania.

Rekrutacja przewiduje rozmowę kwalifikacyjną. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

„ - Studia EMBA w WSHiU są miejscem wymiany doświadczeń. Okazją do tworzenia społeczności menedżerów wyższego szczebla, nawiązywania kontaktów, budowania sieci relacji biznesowych, poznawania inspirujących osób. To wartość dodana do samych zajęć, które odnoszą się do bieżących problemów biznesu, sytuacji gospodarczej, zachodzących procesów ekonomicznych i są licznie ilustrowane studiami przypadków. Pozwalają wykształcić umiejętności analityczne i myślenie strategiczne” - twierdzi opiekun grupy.


Szczegółowe informacje związane z rekrutacją uzyskać można pod adresem:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485, Poznań

tel.: +48 572 350 224
e-mail: magdalena@wshiu.poznan.pl

Zobacz także Prezentację WSHiU

Powiązane treści
Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU
Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU
Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU
Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU
Turystyka i rekreacja w WSHiU
Turystyka i rekreacja w WSHiU
Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w WSHiU w Poznaniu
Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w WSHiU w Poznaniu
Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu
Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Studiuj logistykę w WSHiU i zdobądź perspektywiczny zawód
Studiuj logistykę w WSHiU i zdobądź perspektywiczny zawód
​Studia podyplomowe w WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego
​Studia podyplomowe w WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego
​Wybierz studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług
​Wybierz studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie