Szczegółowy opis uczelni
Stawiamy na jakość

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego.

Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu - organizacja, która przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej i cały czas utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Celem WSHiU jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w zawodach związanych ze sferą handlu i usług, na atrakcyjnych kierunkach dostosowanych do potrzeb rynku pracy:

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • LOGISTYKA
 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE

Wyższa Szkoła Handlu i Usług współpracuje z uczelniami publicznymi i niepublicznymi:

 • Akademią Ekonomiczną w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
 • Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu w Wrocławiu)
 • Instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii i Turcji).

WSHiU uczestniczy w programach dydaktycznych i edukacyjno - badawczych Unii Europejskiej (Erasmus, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Społecznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).


Stawiamy na jakość, technologię, praktykę

 • organizacjami samorządu i rozwoju przedsiębiorczości (w tym np. Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług czy Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji),
 • wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski (m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Kupcem Poznańskim S.A.),
 • instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej i aktywizację zawodową wśród bezrobotnych, w tym przede wszystkim wśród młodzieży (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Edukacji Przedsiębiorczości i inne),
 • mediami (m. in. Wielkopolskim Domem Mediowym, Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej),
 • placówkami prowadzącymi działalność naukową, popularnonaukową i badawczą,
 • lokalnym samorządem oraz organizacjami społecznymi i politycznymi

Kierunki i specjalności

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oferuje studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz liczne programy studiów podyplomowych, w tym EMBA.


STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


STUDIA LICENCJACKIE

Administracja

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja w biznesie

Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Obrona narodowa
 • Cyberbezpieczeństwo

Ekonomia

Specjalności:

 • Gospodarka regionalna
 • Procesy ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji

Finanse i rachunkowość

Specjalności:

 • Finanse i rachunkowość biznesu
 • Finanse i rachunkowość sektora publicznego

Logistyka

Specjalności:

 • Logistyka handlu i spedycja
 • Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Menedżer logistyki

Turystyka i rekreacja

Specjalności:

 • Animacja czasu wolnego
 • Dietetyka w turystyce i rekreacji
 • Hotelarstwo, Wellness & SPA
 • Jeździectwo i hipoterapia
 • Event Management
 • Turystyka międzynarodowa

Zarządzanie

Specjalności:

 • Handel i usługi
 • Handel internetowy i social media
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie BHP


STUDIA MAGISTERSKIE

Administracja

Specjalności:

 • Administracja gospodarcza
 • Administracja i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego

Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności:

 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji
Ekonomia
Specjalności:
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Finanse i rachunkowość

Specjalności:
 • Strategie inwestycyjne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Logistyka

Specjalności:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Logistyka służb mundurowych
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa

Turystyka i rekreacja

Specjalności:

 • Hotelarstwo
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem sportowym i turystycznym

Zarządzanie

Specjalności:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Marketing i zarządzanie marką
 • Handel i usługi - organizacja i zarządzanie
 • Rachunkowość i finanse w biznesie
 • Zarządzanie obiektami sportowymi
 • Zarządzanie turystyką międzynarodową
 • Zarządzanie strategiczne
Rekrutacja na studia

Zapraszamy do Działu Rekrutacji WSHiU

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485 Poznań

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

tel.: +48 61 84 34 796


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia znajdziecie na stronie:


Studia podyplomowe

Kształtuj ścieżkę kariery z Wyższą Szkołą Handlu i Usług


Szeroka oferta studiów podyplomowych pozwoli Ci zyskać nowe kwalifikacje, rozwinąć posiadaną wiedzę, zdobyć cenione certyfikaty.

Propozycje programów podyplomowych znajdziecie Państwo na stronie www Uczelni.


WSHiU oferuje studia podyplomowe dla:

 • nauczycieli
 • biznesu
 • turystyki
 • administracji
 • służb mundurowych
 • służby zdrowia


Skontaktuj się z nami

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219
61 843 47 96
rekrutacja@wshiu.pl


Szczegółowe informacje na temat kontaktu z Rektoratem, Dziekanatem, Kwesturą, Jednostkami Administracji Uczelni znajdziecie w linku:

https://wshiu.pl/Kontakt


Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
Biuro Karier WSHiU dla studenta i absolwenta

Biuro Karier WSHiU dla studenta i absolwenta

Biuro Karier i Praktyk to jednostka, której celem jest pomoc studentom i absolwentom w wejściu…
WSHiU stawia na współpracę międzynarodową

WSHiU stawia na współpracę międzynarodową

Interesująca oferta studiów, doskonałe warunki studiowania, atrakcyjne miejsce, jakim jest Poznań, przyciągają do Wyższej Szkoły…
WSHiU wspiera finansowo uzdolnioną młodzież

WSHiU wspiera finansowo uzdolnioną młodzież

Zdarza się, że powodem zakończenia edukacji na poziomie szkoły średniej jest sytuacja finansowa młodego człowieka.…
​W epoce cyfrowej edukacji wybierz studia w WSHiU

​W epoce cyfrowej edukacji wybierz studia w W...

Sytuacja zdrowotna, w jakiej znaleźliśmy się kilka miesięcy temu wymusiła całkowitą zmianę podejścia do tzw.…
WSHiU rekrutuje na EMBA

WSHiU rekrutuje na EMBA

Master of Business Administration to grupa studiów podyplomowych dedykowanych kadrze zarządzającej, menedżerom z doświadczeniem, osobom…
Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU

Zostań menedżerem najwyższego szczebla – stud...

Rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych menedżerów. Osób, które oprócz wiedzy o ich funkcjonowaniu będą posiadały…
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WS...

Studia pedagogiczne każdego roku cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia. Poznaj nowy kierunek…
Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU

Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i ra...

Planujesz pracę w finansach? Chcesz zdobyć wykształcenie w stabilnym, perspektywicznym zawodzie? Prowadzić własną działalność gospodarczą…
Turystyka i rekreacja w WSHiU

Turystyka i rekreacja w WSHiU

Chcesz zdobyć wykształcenie pozwalające na zatrudnienie w jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki? Pracować…
Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w WSHiU w Poznaniu

Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w W...

Potrafisz myśleć strategicznie? Planujesz zdarzenia na bliższą i dalszą przyszłość? Masz poczucie sprawczości? Umiesz swoimi…
Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu

Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu

Jak wygląda życie młodego żaka poza salą wykładową? Czy trudno pogodzić studiowanie z rozwijaniem pasji,…
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU

Kierunek bezpieczeństwo narodowe powstał z myślą o osobach, które swoje zainteresowania związane z obronnością i…
Lokalizacja