Studia teologiczne w Katowicach i woj. śląskim

Celem studiów teologicznych jest kształtowania człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo. Zdobyta wiedza religijna ma mu umożliwić wytworzenie postawy otwartości na wyzwania naszych czasów i odpowiedzialności w realizacji społecznego i zawodowego powołania.


Studia teologiczne na Śląsku – jakie kierunki?

W tym regionie oferowane są:

Teologia dla osób świeckich, specjalności:

 • teologia nauczycielska
 • teologia w kulturze
 • katechetyczno-pastoralna

Teologia dla słuchaczy seminarium, specjalność:

 • teologia pastoralna


Studia teologiczne – które uczelnie?

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

Druga z uczelni funkcjonuje pod patronatem Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Absolwenci uzyskują dyplom UPJP2.


Studia teologiczne – jakie przedmioty na maturze?

Kandydaci na teologię na UŚ przyjmowani będą w oparciu o wynik maturalny z języka polskiego. W przypadku zdawania tego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Rekrutacja do WIT w Częstochowie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej materiał szkoły średniej.


Studia teologiczne – perspektywy pracy

Teologia pastoralna przygotowuje przede wszystkim do pracy duszpasterskiej oraz nauczania religii w szkole.

Absolwenci teologii dla osób świeckich mogą pracować przykładowo w:

 • administracji parafialnej
 • mediach
 • specjalistycznych archiwach
 • muzeach
 • bibliotekach i wydawnictwach
 • szkołach – w charakterze nauczycieli religii
 • charakterze przewodników duchowych w grupach duszpasterskich
 • na misjach.