Studia teologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim

Studia teologiczne dedykowane są osobom w sposób szczególny zainteresowanym chrześcijaństwem, działalnością i nauką Kościoła, Biblią.

To kierunek, który często wybierają studenci seminarium duchownego lub zakonnicy.


Jakie są możliwości kształcenia w zakresie teologii?

W tym regionie dostępna jest:

Teologia

Kierunek prowadzony jest przez Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze.

Studia realizowane są we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.

Trwają pięć lat, absolwenci uzyskują tytuł magistra.

Kształcenie obejmuje m.in. takie przedmioty: metafizyka, etyka, teoria poznania, język łaciński, psychologia osobowości, historia Kościoła, historia i geografia biblijna, wprowadzenie w chrześcijaństwo, katechetyka – metody katechezy, teologia pastoralna, teologia dogmatyczna, teologia duchowości, teologia moralna, Stary Testament, Nowy Testament.

Program studiów przewiduje praktykę dydaktyczną na czterech poziomach edukacyjnych oraz praktykę psychologiczno-pedagogiczną


Studia teologiczne – rekrutacja

Przyjęcia odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oprócz dokumentów powszechnie wymaganych podczas rekrutacji na studia, kandydaci dodatkowo przedstawiają:

 • potwierdzenie ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
 • świadectwo moralności od ks. proboszcza parafii miejsca zamieszkania
 • osoby zamężne czy żonate – świadectwo ślubu kościelnego
 • osoby zakonne – zezwolenie od władz zakonnych.


Studia teologiczne – perspektywy pracy

Świeccy absolwenci teologii mogą wykorzystać uzyskane kompetencje w pracy zawodowej jako:

 • nauczyciele religii w szkole
 • katecheci
 • wychowawcy w placówkach oświatowych
 • pracownicy instytucji kulturalnych
 • liderzy stowarzyszeń
 • działacze grup i wspólnot kościelnych
 • osoby pełniące funkcje w strukturach Kościoła
 • uczestnicy akcji ewangelizacyjnych i misji
 • pracownicy mediów.