Studia wojskowe we Wrocławiu

W zamian za pracę na rzecz kraju absolwenci studiów wojskowych mogą liczyć na różnego typu przywileje i ułatwienia. Wojskowe kierunki studiów to także propozycja dla osób zainteresowanych obronnością i bezpieczeństwem.


Dla kogo przeznaczone są studia wojskowe?

Kierunki wojskowe wymagają wiele dyscypliny, dobrej organizacji i zdeterminowania. Limit miejsc na uczelnie wojskowe jest ściśle regulowany i ograniczony.


Jak wyglądają studia wojskowe we Wrocławiu?

Mówiąc o kierunkach studiów na uczelniach wojskowych należy pamiętać, że wyróżniamy dwa typy studiów:

  • studia wojskowe
  • studia cywilne

Ten sami kierunek może być prowadzony jako wojskowy albo cywilny. Należy o tym pamiętać podczas rekrutacji.

Rekrutacja na studia wojskowe zaczyna się wcześniej niż na inne kierunki studiów i obejmuje m.in. testy sprawnościowe i psychologiczne.

Podczas studiów wojskowych nie można mieszkać poza akademikiem, studenci są skoszarowani na terenie uczelni. Miejsce zakwaterowania można opuścić tylko na podstawie przepustki za zgodą przełożonego. Studenci mają zapewnione bezpłatne wyżywienie w stołówkach wojskowych. Posiłki wydawane są w wyznaczonych godzinach. Studenci dostają umundurowanie oraz podstawowe wyposażenie. Jak więc widać - od pierwszych dni studiów jest jak w wojsku. Czas trwania studiów to tak zwana służba kandydacka, za która przysługuje wynagrodzenie wypłacane co miesiąc.

Studia wojskowe dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowego żołnierza. Programy studiów zakładają także odbycie dwóch praktyk zawodowych o łącznym okresie 6 miesięcy. Są one realizowane zarówno na uczelni, jak i w jednostkach wojskowych.


Czy warto wybrać studia wojskowe we Wrocławiu?

We Wrocławiu studia wojskowe można podjąć na jednej uczelni, którą jest Akademia Wojsk Lądowych im.Tadeusza Kościuszki

Infrastruktura dydaktyczna i socjalna uczelni jest dostosowana jest do specyfiki prowadzonych kierunków studiów oraz trybu studiowania. Atutami uczelni jest doświadczona kadra, dobra baza dydaktyczna oraz sportowo-rekreacyjna i dogodne położenie.


Kierunki wojskowe we Wrocławiu

Wojskowe kierunki studiów do wyboru to:

  • Dowodzenie
  • Inżynieria bezpieczeństwa
  • Logistyka
  • Informatyka

Uczelnia prowadzi także liczne kierunki studiów cywilnych.


Co dalej po studiach wojskowych?

Praca po studiach wojskowych w charakterze żołnierza zawodowego zapewniona jest w Wojsku Polskim. Praca łączy się z benefitami i dodatkami. Żołnierz broni granic państwa lub wysyłany jest na misje zagraniczne. W czasie, gdy bezpieczeństwo państwa nie jest zagrożone, żołnierze zaangażowani są w pomoc np. w czasie klęsk żywiołowych lub katastrof. Codzienne obowiązki zawodowe zależą od jednostki i stopnia służbowego. Polska armia nie jest jednolita i składa się z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy znajdzie dla siebie zajęcie związane z indywidualnymi preferencjami.


Zobacz także: