Jakiego artykułu szukasz?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia podyplomowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza istnieje już od ponad 100 lat - to największa uczelnia Wielkopolski. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci ewaluował, zmieniał swą strukturę, aby obecnie stać się uczelnią złożoną z dwudziestu wydziałów oraz czterech filii.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia podyplomowe

Kształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza realizowane jest na wielu poziomach, pozwalających kandydatom podjąć edukację zgodnie z ich aktualnymi oczekiwaniami i posiadanym wykształceniem. Oprócz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, niezwykle liczną grupę kursów w ofercie uczelni stanowią studia podyplomowe.

Kierunki podyplomowe dostępne są dla absolwentów studiów zarówno magisterskich, jak i licencjackich.

Studia podyplomowe UAM

Kształcenie podyplomowe realizowane jest w ramach poszczególnych wydziałów. Każdy z nich oferuje od kilku do kilkunastu programów, pozwalających poszerzyć posiadane kwalifikacje i kompetencje w zakresie języków obcych, nauk przyrodniczych, historycznych, ścisłych, prawniczych, pedagogicznych czy społecznych.

Studia podyplomowe najczęściej trwają jeden rok, niekiedy trzy lub cztery semestry. To płatna forma kształcenia.

Szczegółowa oferta dostępna jest w poniższych linkach:

Wydział Anglistyki

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Wydział Fizyki

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Historii

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Neofilologii

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Teologiczny

Dlaczego warto?

Studia podyplomowe to wartość dodana – możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, często warunek dalszego awansu, podwyżki. Zajęcia najczęściej prowadzone są przez praktyków z określonych dziedzin. Studia zapoznają z podejmowanymi zagadnieniami w sposób ułatwiający wykorzystanie ich w codzienności zawodowej.

„Ciągły wzrost ilości danych sprawia, że współczesne firmy pilnie poszukują rozwiązań dających możliwość efektywnego składowania, przetwarzania i analizy danych. Dane te są cennym, ale wciąż niewykorzystanym źródłem wiedzy mogącej mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i jej konkurencyjność na rynku”. – do studiowania na kierunku Przetwarzanie danych – Big Data zachęca kierownik studiów dr inż. Anna Stachowiak

Oprócz działalności dydaktycznej warto podkreślić silny wkład uczelni w rozwój nauki. UAM jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych, zorientowanych na realizowanie badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu