Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii - turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaprasza na kierunek turystyka i rekreacja. Uczelnia przygotowała kilka interesujących specjalności.

Turystykę i rekreację w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu można studiować w trybie dziennym i zaocznym. Studia w tej uczelni realizowane są na poziomie licencjackim i magisterskim.

Specjalności do wyboru to:

hotelarstwo i gastronomia obsługa ruchu turystycznego zarządzanie i marketing w hotelarstwie,gastronomii, turystyce i rekreacji rekreacja ruchowa.

Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języków obcych. Na studiach stacjonarnych obowiązkowa jest nauka 3 języków obcych i języka migowego, którego studenci uczą się z uwagi na konieczność porozumiewania się z głuchoniemymi, którzy coraz częściej są gośćmi obiektów usługowych.

Języki dostępne na uczelni to: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski. Osobom szczególnie zainteresowanym uczelnia organizuje lektoraty z innych języków obcych.

W programie studiów można znaleźć takie przedmioty jak np.: wybrane zagadnienia z filozofii,  socjokulturowe podstawy życia społecznego, negocjacje i komunikacja międzykulturowa, ekonomia, prawo, geografia turystyczna, żywienie człowieka, podstawy marketingu, metodyka usług hotelarsko-gastronomicznych, towaroznawstwo, krajoznawstwo,  pedagogika czasu wolnego, ubezpieczenia w turystyce, czy pilotaż i przewodnictwo.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu posiada infrastrukturę, która jest niezbędna w procesie nauczania. Są to dwa budynki, w których oprócz sal dydaktycznych mieści się biblioteka, punkt ksero, pracownia gastronomiczna z lustrzanym sufitem pozwalająca studentom obserwować technologię przygotowywania potraw, sala ćwiczeń barmańskich i sala fitness. W obiekcie znajduje się także restauracja, gdzie personel stanowią studenci ze specjalności hotelarstwo i gastronomia, pracujący pod kierunkiem szefa kuchni, instruktorów przedmiotowych oraz kierownika sali.

Restauracja oferuje swoje usługi osobom z zewnątrz oraz społeczności uczelnianej. Do dyspozycji studentów jest również baza żeglarska z wykwalifikowaną kadrą szkoleniową, prowadzącą kursy na stopnie żeglarskie.

Uczelnia przynależy m.in. do AEHT (Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Luksemburgu) i utrzymuje kontakty z zagranicznymi placówkami edukacyjnymi o podobnym profilu. Studenci uczestniczą w pokazach i międzynarodowych konkursach kulinarnych.

Więcej informacji o Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii można znaleźć na: www.wshig.pl